ŽIVNOSTENSKÝ BALÍČEK

11.2.2020

Setkání vicepremiéra, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka  s podnikateli.

Asociace osobního prodeje se zúčastnila dne 6. 2. 2020 diskuzního setkání s vicepremiérem,
ministrem průmyslu a obchodu a ministrem dopravy panem Karlem Havlíčkem, které uspořádala AMSP ČR společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Hospodářskou komorou hlavního města Prahy v prostorách PVA EXPO Praha Letňany v rámci veletrhu Střechy Praha.

Hlavním tématem události bylo poskytnutí informací k naplňování tzv. živnostenského balíčku, který
je klíčový pro významné snížení administrativní zátěže pro živnostníky a malé a střední podnikatele.

Gestorem živnostenského balíčku je Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem
financí a dalšími resorty. Balíček obsahuje desatero záměrů, včetně na ně navazujících konkrétních kroků a termínů, z čehož některé už jsou splněny a další jsou průběžně naplňovány.

Klíčovým řečníkem setkání byl pan Karel Havlíček, vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu a ministr
dopravy, úvodní slovo pronesli pánové Karel Dobeš, předseda představenstva AMSP ČR a Roman
Pommer, předseda představenstva HK hl. m. Prahy. Setkání moderovala paní Eva Svobodová, členka
představenstva a generální ředitelka AMSP ČR.

Jedna z nejzásadnějších změn živnostenského balíčku je například možnost změn v zákonech jen
dvakrát ročně, kdy dosud docházelo ke změnám v nepravidelných intervalech a pro živnostníky bylo
mnohdy těžké je sledovat.

V rámci diskuze s podnikateli byly zodpovězeny dotazy na duální vzdělávání, mistrovské zkoušky,
zaměstnávání cizinců a mnohé další.

 

Uspořádaná akce je součástí hlavního projektu AMSP ČR – Rok malého podnikání 2020.

Bližší informace na: https://www.zivnostensky-balicek.cz/

1_11.jpg