Legislativa

Zákony 

Hlavní zákony vztahující se k přímému prodeji:

Zákon o ochraně spotřebitele (634/1992 Sb.)
Živnostenský zákon (455/1991 Sb.)
Občanský zákoník (89/2012 Sb.)
Zákon o evidenci tržeb (113/2016 Sb.)
Zákon o daních z příjmu (586/1992 Sb.)
Zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.)
Zákon o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.)
Daňový řád (280/2009 Sb.)
Zákon o některých službách informační společnosti (484/2004 Sb.) 

Úplné znění uvedených zákonů naleznete na portálu
veřejné správy: www.portal.gov.cz (vyhledávání v zákonech).

AOP zpravodaj

Asociace osobního prodeje nyní nabízí zasílání zpravodaje. Neváhejte a přihlaste se k odběru zde.

AMSP zpravodaj

Přímý prodej nabízí vysoce kvalitní výrobky za výhodných obchodních podmínek. Poskytuje příležitost pro rozvoj drobného podnikání a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Specifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje stanovení jasných pravidel, jejich dodržování a hájení zájmu subjektů v něm působících.  S tím souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodování na trhu. Za těmito účely vznikla a působí Asociace osobního prodeje.


Asociace osobního prodeje zahájila semináře pro seniory, jak se bránit šmejdům.