Statistiky

Světová federace asociací přímého prodeje WFDSA zveřejnila výsledky za rok 2017

WFDSA zveřejnila výsledky přímého prodeje za rok 2017.

  •  Globální tržby přímého prodeje činily v roce 2017 189,6 miliard dolarů (nárůst o 1,6% proti   roku       2016), v roce 2016 činily globální tržby 182,6 miliard dolarů. 
     Přímým prodejem se celosvětově zabývalo 116,7 přímých prodejců (téměř 117 milionů).

           TOP 5 Global Markets: Spojené státy 18%, Čína 18%, Korea 9%, Německo 9%, Japonsko 8% 

  • V Evropě dosáhl obrat za rok 2017 38, 46 miliard dolarů, což je nárůst oproti roku 2016 o  3,5%  počet přímých prodejců v r. 2017 byl více než 15 milionů.

  • V ČR dosáhl obrat společností přímého prodeje za rok 2017 celkem 7 miliard Kč (nárůst oproti  roku 2016 o 2,2%). 
    Počet přímých prodejců činil v roce 2017 v ČR více než 302 tisíc, v roce 2016 to bylo více než 288 tisíc prodejců.

Nejvíce prodaného zboží v ČR podle kategorie výrobků / 2017: 
41% výrobky pro domácnost & spotřební zboží, 33% kosmetika & osobní péče, 21% wellness / doplňky stravy

Více na: www.wfdsa.org

  

Statistiky ČR 

 aop_přímý_prodej_výsledky_2013-2017_Čr.png

 aop_přímý_prodej_výsledky_2013-2017_Čr_1.png

Loading...

Co znamená pojem přímý prodej?

Loading...

Co znamená pojem přímý prodej?

AOP zpravodaj

Asociace osobního prodeje nyní nabízí zasílání zpravodaje. Neváhejte a přihlaste se k odběru zde.

AMSP zpravodaj

Přímý prodej nabízí vysoce kvalitní výrobky za výhodných obchodních podmínek. Poskytuje příležitost pro rozvoj drobného podnikání a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Specifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje stanovení jasných pravidel, jejich dodržování a hájení zájmu subjektů v něm působících.  S tím souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodování na trhu. Za těmito účely vznikla a působí Asociace osobního prodeje.


Asociace osobního prodeje zahájila semináře pro seniory, jak se bránit šmejdům.