Administrátor kodexu

Administrátor kodexu

 

Na dodržování etického kodexu AOP dohlíží Administrátor, nezávislý právník, který v případě sporů vystupuje jako nezávislá instituce, jež doporučuje postup při jejich řešení a poskytuje při nich bezplatnou pomoc spotřebitelům. V etickém kodexu jsou zakomponovány kontrolní a donucovací mechanizmy, které v případě jeho nedodržení umožňují uplatnit stanovená opravná opatření nebo sankce. 

Etický kodex AOP navazuje svojí filosofií i konkrétními ustanoveními na etický kodex evropské federace přímého prodeje SELDIA a je v souladu s etickými kodexy a obchodními pravidly jednotlivých členských firem.

Pro spotřebitele je etický kodex zárukou seriózního jednání podle předem známých pravidel a poskytuje jim jednoznačně možnost dovolání.

 

Administrátor Etického kodexu
Mgr. Radana Vítovcová
Advokátní kancelář
Pod Tržním náměstím 612/6
390 01 Tábor
tel: +420 603 14 80 36
e-mail: