Proč se stát členem AOP

Členstvím v Asociaci osobního prodeje získáte mimo jiné tyto výhody:

 • AOP je garant dodržování pravidel a etiky podnikání, členství ve sdružení je vnímáno jako potvrzení solidnosti a profesionální pověsti
 • zvyšování odbornosti a získávání aktuálních informací z oblasti přímého prodeje (díky členství AOP v evropské a celosvětové asociaci přímého prodeje a dalších asociacích v ČR)
 • možnost se zapojit do připomínkování příslušných zákonů a vyhlášek 
 • získávat průběžně přehledy monitoringu tisku a legislativy včetně právních novinek EU
 • rozšíření kontaktů nejen v oboru
 • možnost spolupodílet se na další činnosti AOP
 • oprávnění používat značku sdružení na propagačních a ostatních materiálech
 • aktivně se spolupodílet na potírání nepoctivých obchodních praktik
 • společně podporovat zájmy přímého prodeje a podporovat informovanost o jeho hospodářském významu
 • stanete se součástí skupiny významných globálních společností přímého prodeje působících na našem trhu
 • posílíte vliv na vytváření pozitivního vnímání přímého prodeje
Asociace osobního prodeje > Stanovy a členství > Proč se stát členem AOP
Loading...

STANOVY ASOCIACE OSOBNÍHO PRODEJE

Loading...

STANOVY ASOCIACE OSOBNÍHO PRODEJE

AOP zpravodaj

Asociace osobního prodeje nyní nabízí zasílání zpravodaje. Neváhejte a přihlaste se k odběru zde.

AMSP zpravodaj

Přímý prodej nabízí vysoce kvalitní výrobky za výhodných obchodních podmínek. Poskytuje příležitost pro rozvoj drobného podnikání a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Specifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje stanovení jasných pravidel, jejich dodržování a hájení zájmu subjektů v něm působících.  S tím souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodování na trhu. Za těmito účely vznikla a působí Asociace osobního prodeje.


Asociace osobního prodeje zahájila semináře pro seniory, jak se bránit šmejdům.