Stanovy

Stanovy AOP jsou základním ustavujícím dokumentem důležitým pro registraci dle občanského zákoníku. Sdružení tak musí bezpodmínečně respektovat závazná pravidla, která zákon stanovuje ohledně jeho založení a vzniku. Patří sem zejména otázky činnosti a respektování zásad dobrovolnosti členství, ale také nutné náležitosti stanov. Stanovy AOP jsou založeny ve spolkovém rejstříku.

Soubor:stanovy_aop_10_2019.pdfPopis:

Loading...

STANOVY ASOCIACE OSOBNÍHO PRODEJE

Loading...

STANOVY ASOCIACE OSOBNÍHO PRODEJE

AOP zpravodaj

Asociace osobního prodeje nyní nabízí zasílání zpravodaje. Neváhejte a přihlaste se k odběru zde.

AMSP zpravodaj

Přímý prodej nabízí vysoce kvalitní výrobky za výhodných obchodních podmínek. Poskytuje příležitost pro rozvoj drobného podnikání a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Specifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje stanovení jasných pravidel, jejich dodržování a hájení zájmu subjektů v něm působících.  S tím souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodování na trhu. Za těmito účely vznikla a působí Asociace osobního prodeje.


Asociace osobního prodeje zahájila semináře pro seniory, jak se bránit šmejdům.