Seldia & WFDSA

Seldia

Evropská asociace přímého prodeje, byla založena v roce 1986 a zastupuje průmysl přímého prodeje v Evropě. Posláním společnosti Seldia je zastupovat a prosazovat na evropské úrovni zájmy národních asociací přímého prodeje a jejich členů zapojených do přímého prodeje a zajistit, aby si evropští a národní tvůrci politik v Evropě byli vědomi výhod tohoto odvětví, rovněž tak i jeho přínosu pro národní ekonomiky.

Členy Seldia je 28 národních asociací přímého prodeje a 19 firemních členských společností. 

Seldia je členem EuroCommerce, European Services Forum(ESF) a Světové federace asociací přímého prodeje (WFDSA).

WFDSA

Světová federace asociací přímého prodeje reprezentuje celosvětově odvětví přímého prodeje ve více než 170 zemích. 
WFDSA má více než 60 národních a regionálních sdružení přímého prodeje, spojených ve snaze udržovat nejvyšší standardy etického chování svých členských společností a budovat porozumění a podporu přímého prodeje po celém světě.

Mise WFDSA

WFDSA podporuje sdružení přímého prodeje a jejich členské společnosti tím, že:

  •  napomáhá vývoji a udržování nejvyšších světových standardů pro odpovědné a etické chování v přímém prodeji
  •  obhajuje průmysl přímého prodeje se zástupci vlád, médii, akademiky, zástupci spotřebitelských skupin a dalšími
  •  slouží jako důvěryhodný globální zdroj informací o přímém prodeji
  •  usnadňuje interakci mezi vedoucími pracovníky přímého prodeje v otázkách důležitých pro toto odvětví
  •  WFDSA byla založena v roce 1978 a sídlí v hlavním městě Spojených států Washington, D.C.