Poslání, cíle, fakta

Poslání

Usilujeme o to, aby přímý prodej byl všeobecně uznáván a respektován jako jedna z nejlepších metod prodeje zboží a služeb zákazníkům.

Cíle

Jedním z hlavních cílů AOP je stanovení jasných pravidel pro přímý prodej, jejich ochrana, kontrola a dodržování k členům či potenciálním členům AOP a s tím související ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám.

Prosazujeme nejvyšší úroveň etiky a služeb zákazníkům v přímém prodeji na všech úrovních své činnosti.

Klíčová fakta

  • Asociace osobního prodeje je uznávanou institucí pro společnosti přímého prodeje v České republice.
  • Poskytujeme informace o metodách fungování přímého prodeje a podporujeme systematickou výměnu zkušeností mezi členy o specifických otázkách přímého prodeje.
  • Objasňujeme odborné i laické veřejnosti specifika přímého prodeje, jeho existenci, formy, hospodářský význam a výhody pro spotřebitele a nezávislé obchodní zástupce.
  • Chráníme zájmy spotřebitelů a členů AOP.
  • Zastupujeme své členy vůči státním orgánům, zejména při projednávání nové legislativy. 
  • Zajišťujeme, aby členské společnosti dodržovaly Etický kodex a platnou legislativu.
Asociace osobního prodeje 2020 > O nás > Poslání, cíle, fakta