Podání stížnosti

Podání stížnosti

 

Asociace osobního prodeje (AOP) společně s Administrátorem Etického kodexu (mimosoudní orgán zřízený AOP) pomáhají řešit případné stížnosti, které mohou vzniknout mezi členskými společnostmi, přímými prodejci a jejich zákazníky.

Všechny členské společnosti AOP se zavázaly dodržovat Etický kodex AOP, který je v případě řešení stížností řízen Administrátorem Etického kodexu (nezávislým právníkem).

Kdy Vám můžeme pomoci a jak podat stížnost?

Zakoupili jste produkt od přímého prodejce nebo společnosti přímého prodeje, která je členem Asociace osobního prodeje a domníváte se, že došlo k porušení Etického kodexu?

Zde jsou kroky, které doporučujeme dodržet:

1. Asociace osobního prodeje společně s Administrátorem Etického kodexu může řešit pouze stížnosti, které se týkají členských společností AOP, jejích přímých prodejců a zákazníků

2. K vyřešení stížnosti nejdříve kontaktujte přímo členskou společnost AOP, které se problém týká. 

Pokud není záležitost uspokojivě vyřešena, obraťte se přímo na Administrátora Etického kodexu AOP a zašlete elektronicky přiložený  FORMULÁŘ PRO PODÁNÍ STÍŽNOSTI včetně potřebných náležitostí na adresu