Charakteristika

Přímý prodej

 

Přímým prodejem se rozumí veškeré způsoby prodeje založené na vysvětlení nebo předvedení produktů zákazníkovi nezávislým prodejcem mimo obchodní prostory, obvykle v zákazníkově domácnosti, v domácnosti jiného zákazníka nebo na zákazníkově pracovišti apod.                                                        depositphotos_289368836_l-2015_1.jpg                                                                                                             

Přímým prodejcem jsou veškeré fyzické či právnické osoby, které jsou součástí distribučního systému společnosti zabývající se přímým prodejem a které prodávají výrobky takové společnosti, umožňují jejich prodej nebo takovému napomáhají. Přímí prodejci mohou být oprávněni provádět nábor dalších přímých prodejců (tzv. Multi Level Marketing). Přímý prodejce může být nezávislým obchodním zástupcem, nezávislým smluvním dodavatelem, nezávislým dealerem nebo distributorem, zástupcem se statusem zaměstnance nebo osoby samostatně výdělečně činné nebo jiným obdobným obchodním zástupcem společnosti.                                           

Důležité informace pro Vás:

  • členské společnosti AOP dodržují spotřebitelský zákon a platnou legislativu
  • soulad členů s Etickým kodexem ověřuje nezávislý Administrátor etického kodexu AOP – náklady na podání případné stížností jsou bezplatné

 

Charakteristika:

  • Přímý prodej je dynamický a spolehlivý distribuční kanál nabízející kvalitní produkty a personalizované služby.
  • Přímý prodej je způsob maloobchodního prodeje a prodeje zboží a služeb přímo spotřebitelům, v jejich domovech nebo na jakémkoli jiném místě, mimo stálé maloobchodní prostory.
  • Přímý prodej se obvykle provádí tváří v tvář - osobně, na místě, kde jsou produkty předváděny: buď jednotlivci, nebo skupině (domácím party).
  • Přímý prodej je model, který funguje - vždy se přizpůsobil tržním a demografickým změnám, aniž by ztratil ze zřetele svůj charakter.

 

Přímý prodej se přizpůsobuje digitálnímu maloobchodnímu prostoru, protože mnoho prodejců se rozhodlo prodávat produkty online, přesto si zachovávají základní hodnotu přímého prodeje: osobní spojení umožňující spotřebitelům získat ty nejlepší produkty a služby. Proto je naše odvětví tak jedinečné. Zůstává relevantní a stále roste, a to i navzdory velké konkurenci.

V České republice je do přímého prodeje zapojeno téměř 400 tis. osob. Je to živé a rostoucí odvětví nabízející flexibilní příležitost k výdělku pro všechny, bez ohledu na věk, kulturu, pohlaví nebo dosažené vzdělání apod.

Poznejte více společnosti přímého prodeje sdružené v AOP: ZDE