Co znamená pojem přímý prodej?

iStock_000003485367XSmall.jpg

 Přímý prodej je prodej spotřebního zboží a služeb mimo stálé maloobchodní jednotky – obchody. Uskutečňují ho přímí prodejci, distributoři, poradci v místě a čase příhodném pro obě strany, zejména v domácnostech, na pracovištích v klubech apod. Zákazník tak má možnost se ve „svém“ prostředí
a v klidu podrobně seznámit s nabídkou od jemu osobně známého prodejce, a pokud vznikne trvalejší vztah, být obsluhován až do domu.

Asociace osobního prodeje > Přímý prodej

AOP zpravodaj

Asociace osobního prodeje nyní nabízí zasílání zpravodaje. Neváhejte a přihlaste se k odběru zde.

AMSP zpravodaj

Přímý prodej nabízí vysoce kvalitní výrobky za výhodných obchodních podmínek. Poskytuje příležitost pro rozvoj drobného podnikání a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Specifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje stanovení jasných pravidel, jejich dodržování a hájení zájmu subjektů v něm působících.  S tím souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodování na trhu. Za těmito účely vznikla a působí Asociace osobního prodeje.


Asociace osobního prodeje zahájila semináře pro seniory, jak se bránit šmejdům.