TZ: Přímý prodej koronavirus nezastavil, objem prodejů i počet prodejců rostl

4.9.2021

TZ: Přímý prodej koronavirus nezastavil, objem prodejů i počet prodejců rostl

 

Praha, 31. srpna 2021 – Tržby v osobním prodeji v loňském roce v České republice vzrostly o více než 7 %.  Český trh patří objemem tržeb mezi největší v Evropské unii. Přímým prodejem si v České republice alespoň částečně přivydělává více než 400 tisíc lidí. Sektor je specifický vysokým podílem žen, čtyři z pěti prodejců v ČR i v Evropě jsou ženy.

Objem osobního prodeje v České republice dosáhl v loňském roce 8,1 miliardy korun, meziročně o 7,4 % více. Český trh tak patří v tomto segmentu mezi největší v Evropské unii, objemem je na 7. místě hned za šestkou největších zemí EU (Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Polsko, Rumunsko). Trh v Evropské unii přitom stagnoval, s celkovým objemem 27,3 miliardy eur zůstal na úrovni předkrizového roku 2019.

„Celosvětová epidemie samozřejmě zasáhla i přímý prodej v České republice. Situace kladla od počátku nové a zvýšené nároky na management členských společností i samotné přímé prodejce. Prodejní síť se mnohem víc přesunula do on-line prostředí včetně fungování po telefonu. Zároveň jsme ale zaznamenali zájem nových spolupracovníků,“ uvedla Lenka Mrázová, generální sekretářka Asociace osobního prodeje (AOP).

Přímým prodejem si alespoň částečně v České republice přivydělává více než 428 tisíc lidí, 80 % z nich jsou ženy. Celkově v Evropě dává sektor práci či možnost přivýdělku více než 6,6 milionu lidem. 

Podle aktuálního průzkumu AOP mezi více než 1100 prodejci využívá přímý prodej jako hlavní zdroj jen malá část z nich (17 %) z nich. Pro necelou polovinu (46 %) tvoří přímý prodej vedlejší zdroj příjmů a rozšířený je například i přivýdělek při mateřské dovolené či např. invalidním důchodu (37 %). Více než polovina prodejců tak přímému prodeji věnuje jen do 5 hodin týdně.

Na přímém prodeji láká především možnost zajímavých výdělků (26 %), nezávislost a pracovní flexibilita (27 %) a zázemí zavedené značky (31 %). Za největší výzvu považují prodejci detailní znalost o produktech (42 %), následují komunikace se zákazníky (26 %) a až poté vybudování sítě klientů
(24 %).

Zhruba dvě třetiny tržeb z přímého prodeje v Evropě přichází z oblasti wellness, kosmetiky a péče o tělo. Asociace osobního prodeje byla založena v roce 1993 a je hlavním představitelem přímého prodeje v České republice. V současné době zastřešuje 9 společností přímého prodeje, kterými jsou: Amway, Herbalife, Just, Nu Skin, Mary Kay, Oriflame, PartyLite, Vorwerk a Zaren.

Jak členové AOP hodnotí loňský vývoj a jaké výzvy před nimi stojí?

Amway, Ildiko Dikošová, generální ředitelka pro ČR, SR, HU, Sl, HR

I přes počáteční obavy byl pro nás minulý rok úspěšný celosvětově i v rámci České republiky. Zaznamenali jsme velký zájem především o výrobky z oblasti výživových doplňků. Snažili jsme se hlavně přenést podporu podnikání do on-line prostředí. Týkalo se to především vzdělávání, seminářů a dalšího setkávání. Do budoucna bude důležité, aby vlastníci podnikání efektivně oslovovali nové zákazníky on-line, udrželi jejich pozornost a kladli ještě větší důraz na tvorbu on-line podpůrných materiálů.

Herbalife, Milena Paluchowska, Country Manager CZ a SK

Pokud jde o růst podnikání, můžeme posledních 1,5 roku jen chválit. Nikdy jsme nebyli lepší v České republice, regionálně ani globálně. Práce z domova přinesla na začátku mnoho výzev, protože jsme museli přizpůsobit všechny aktivity na práci na dálku a změnit osobní kontakt na virtuální. Naše podnikání je velmi orientované na lidi a věříme, že online platformy, přestože jsou velmi úspěšné, v současné době nemohou přinést takové nadšení a energii jak u fyzických kontaktů a setkání. Pandemie donutila lidi začít dělat online marketing. Toto je pro nás nová oblast vývoje a jako společnost přímého prodeje se musíme hodně naučit, nicméně rádi bychom podpořili návrat prodejních strategií tváří v tvář těm členům, kteří ji preferují.

Just, Jiří Lízálek, ředitel

Zvýšený zájem o doplňky stravy na podporu obranyschopnosti a o kosmetiku s obsahem éterických olejů a bylinných extraktů se projevil jednak rekordními obraty, ale také rekordním vytížením prodejní sítě a především naší expediční linky, na níž jsme zavedli směnný provoz, a řada zaměstnanců z administrativy dobrovolně pomáhala na víkendových brigádách. Největší výzvou je přiblížení se mladší generaci zákazníků a poradců, s čímž souvisí i digitalizace a e-commerce. 

Mary Kay, Edita Szabóová, generální ředitelka pro ČR a Slovensko

Zavedli jsme proto mnohem širší škálu online nástrojů, školení, do on-line prostředí byly s velkým úspěchem přeneseny konference i setkání s vybranými kosmetickými poradkyněmi. Přes naše prvotní obavy z pandemie, která a priori nenahrává odvětví osobního prodeje, se rok 2020 ukázal jako velmi dobrý. Stále vnímáme určité negativní vnímání osobního prodeje, které je pro naše kosmetické poradkyně a poradce překážkou. Již tradiční výzvou je neustále se měnící legislativa a momentálně také právní nejistota v oblasti protipandemických opatření. 

PartyLite, Lucie Záleská, obchodní ředitelka pro CEE, ČR, Slovensko a Polsko + předsedkyně představenstva AOP

Výsledky loňského roku hodnotím pozitivně, obchodní plány jsme splnili. Museli jsme zrušit veškerá osobní setkání, školení, mítinky, konference a cesty za odměnu. Změnili jsme rovněž náš marketingový plán, zaměřili jsme se na více promo akcí na kratší dobu. 

Vorwerk, Jan Peths, ředitel společnosti + místopředseda představenstva AOP

Pandemie nám umožnila urychlit některé změny, které bychom v normální situaci uskutečnili později nebo v jiném rozsahu a napomohla k digitalizaci naší společnosti. Výzvou nadále zůstává podpora image celého sektoru a také nalezení správného obchodního modelu v rychle se měnící době.

Zaren, Ivan Chobot, ředitel

Vydali jsme se cestou slev stávajícím zákazníkům a v praxi jsme si vyzkoušeli, že naším stávajícím zákazníkům umíme prodávat i přes telefon. Určitě se budeme ještě víc věnovat e-obchodu a sociálním sítím.

Asociace osobního prodeje 2020 > Aktuality & Tisk > Aktuality > TZ: Přímý prodej koronavirus nezastavil, objem prodejů i počet prodejců rostl