Workshop ke spotřebitelskému právu

30.9.2019

Svaz obchodu a cestovního ruchu (SOCR ČR) společně s Asociací osobního prodeje (AOP) uspořádal Workshop ke spotřebitelskému právu pro členské společnosti AOP, který se konal dne 24. 9. 2019 v prostorách SOCR ČR.

JUDr. Věra Knoblochová, PhD, vedoucí odd. spotřebitelské legislativy Ministerstva průmyslu a
obchodu představila v rámci nové politiky pro spotřebitele novinky v legislativě EU a ČR.

Mgr. Vlastimil Turza, vedoucí právního oddělení České obchodní inspekce se v prezentaci zaměřil
na osobní / přímý prodej z pohledu ČOI.

Workshop doprovázela živá diskuze, ve které byly zodpovězeny dotazy zástupců členských
společností Asociace osobního prodeje.

Přítomní zástupci členských společností AOP ocenili praktické příklady z praxe včetně odborného
výkladu, uvedení novinek v oblasti spotřebitelského práva a ochotu přítomných přednášejících
odpovídat na dotazy.

1_9.jpg 2_8.jpg

Asociace osobního prodeje > Aktuality > Workshop ke spotřebitelskému právu

AOP zpravodaj

Asociace osobního prodeje nyní nabízí zasílání zpravodaje. Neváhejte a přihlaste se k odběru zde.

AMSP zpravodaj

Přímý prodej nabízí vysoce kvalitní výrobky za výhodných obchodních podmínek. Poskytuje příležitost pro rozvoj drobného podnikání a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Specifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje stanovení jasných pravidel, jejich dodržování a hájení zájmu subjektů v něm působících.  S tím souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodování na trhu. Za těmito účely vznikla a působí Asociace osobního prodeje.


Asociace osobního prodeje zahájila semináře pro seniory, jak se bránit šmejdům.