Výsledky dnešního jednání vlády – souhlas s ukončením pravidelného testování ve školách a na pracovištích s platností od 18. února 2022

2.2.2022

Výsledky dnešního jednání vlády – souhlas s ukončením pravidelného testování ve školách a na pracovištích s platností od 18. února 2022

 

Kabinet se 2. února 2022 na jednání zabýval úpravou protiepidemických opatření
Ministerstva zdravotnictví. Odsouhlasil vydání nového opatření, kterým se nastavují nová
karanténní pravidla pro školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy tak, aby
i za zhoršené epidemické situace a vysokého počtu zaměstnanců v karanténě bylo možné
zajišťovat jejich nepřetržitý chod. Pro zaměstnance, kteří se dostanou do rizikového kontaktu
s nakaženým nemocí covid-19, proto začnou od 3. února platit stejná pravidla umožňující
v případě nutnosti výkon práce, jaká platí pro zaměstnance ve zdravotnictví či v sociálních
službách.

Vláda rovněž odsouhlasila zrušení dvou mimořádných opatření Ministerstva
zdravotnictví, jimiž bylo nařízeno pravidelné plošné testování žáků a zaměstnanců
ve školách a školských zařízeních a obecně zaměstnanců, osob samostatně výdělečně
činných a členů orgánů právnické osoby, a to s platností od 18. února.
„Je to dobrá zpráva pro zaměstnance, zaměstnavatele, žáky, studenty i jejich rodiče,“ podotkl
předseda vlády Petr Fiala. „Plošné testování, které probíhalo od ledna, nepochybně pomohlo
zpomalit přenos nemoci covid-19 do rizikové populace. Vyhnuli jsme se vysokému zatížení
nemocnic a situaci jsme zvládli. Pandemie se vyvíjí, jak jsme očekávali, podle toho, jaké byly
predikce, což je dobře. Máme situaci pod kontrolu bez drastických opatření, bez lockdownu,
bez nouzového stavu. Postupujeme tedy tak, jak jsme slíbili před volbami, a proto také
můžeme říct už dnes, aby se na to mohli všichni připravit včas, že od 18. února plošné
povinné testování skončí,“ dodal premiér. Více také v tiskové zprávě Ministerstva
zdravotnictví.

Ministři a ministryně prodiskutovali také otázku kompenzací pro podnikatele, kteří byli
postiženi protiepidemickými opatřeními, které omezily jejich činnost v především závěru
uplynulého roku. „Bude to cílená podpora pro ty, kteří jsou nejzasaženější. Zaměříme ji
především na drobné podnikatele, kteří nemají dostatečné prostředky a nemají rezervy na to,
aby ustáli výpadky, které byly způsobeny omezeními, jež bylo nutné přijmout v důsledku
covidové pandemie. Nárok na podporu budou tedy mít především ti, kteří byli postiženi
zákazem vánočních trhů, restaurace, hudební kluby, hotely, cestovní kanceláře, organizátoři
kulturních a sportovních akcí,“ upřesnil předseda vlády. „Pomoc bude cílená, administrativně
nenáročná a bude snadno dosažitelná,“ slíbil premiér Fiala. Kompenzace by se měla týkat
více 11 000 podnikatelských subjektů a na kompenzace budou k dispozici až tři miliardy
korun.

Výsledky jednání vlády naleznete zde .
Celou TZ najdete zde .
 Zdroj: ÚV, SOCR ČR

Asociace osobního prodeje 2020 > Aktuality & Tisk > Aktuality > Výsledky dnešního jednání vlády – souhlas s ukončením pravidelného testování ve školách a na pracovištích s platností od 18. února 2022