Výběr z TZ k výsledkům dnešního jednání vlády

28.6.2021

Výběr z TZ k výsledkům dnešního jednání vlády

Vláda se zabývala i agendou související s epidemií koronaviru. Schválila čtyři nová znění mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Nejdůležitější změny se týkají nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Od 1. července už nebudou povinné respirátory na nástupištích a v čekárnách veřejné dopravy, v motorových vozidlech, ve vnějších prostorách provozoven stravovacích služeb a na veřejných nebo soukromých akcích, kde bude uvnitř na jednom místě méně než 10 osob a venku 30 osob. Povinnost nosit alespoň roušku přestane platit na všech venkovních veřejných místech, ve vnitřních prostorách (s výjimkou těch, kde je nutné nosit respirátor) budou povinné jen tam, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň dvou osob vzdálených od sebe méně než dva metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Ministerstvo zdravotnictví také od 1. července nařídilo laboratořím, které testují PCR vzorky na přítomnost koronaviru, aby současně provedly u každého pozitivního vzorku tzv. diskriminační RT-PCR vyšetření na zjištění případné mutace koronaviru. Toto vyšetření budou mít povinnost provést u všech pozitivních vzorků do 24 hodin, případně si musí najmout jinou laboratoř, která toto vyšetření dokáže provést.

Ministerstvo zdravotnictví také předložilo vládě plán na screeningové testování dětí přípravných tříd základní školy a přípravného stupně základní školy speciální a žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání po jejich návratu do školních lavic v září. Plošné testování má pomoci získat komplexní informaci o virové náloži a s tím související potenciál šíření nákazy v populační věkové skupině v rozmezí věku 6 až 18 let, a to v období bezprostředně po letních prázdninách. Testování ve školách bude zahájeno první školní den a ukončeno 9. září a na jeho zajištění bude potřeba zhruba 4,2 milionu antigenních testovacích sad. Část z nich pokryjí nespotřebované sady z aktuálního školního roku, zbytek dokoupí Správa státních hmotných rezerv.

Kabinet schválil také návrh na prodloužení stávající výjimky z placení DPH u ochranných prostředků – respirátorů, filtračních polomasek a dalších souvisejících produktů. Dosavadní pardon ministryně financí měl skončit k 30. červnu, vláda ale pověřila místopředsedkyni vlády, aby vydala nové rozhodnutí, kterým ho prodlouží až do 31. srpna.

Ministři se zabývali i komunikační kampaní na podporu očkování proti nemoci covid-19. Shodli se, že v kampani je třeba pokračovat i v dalších měsících, které rozhodnou o tom, zda obyvatelstvo České republiky dosáhne proočkovanosti potřebné k získání kolektivní imunity, tedy 75 procent populace. V současné době se proočkovanost pohybuje na hranici 50 procent dospělé populace, nyní bude podle vlády třeba intenzivněji přesvědčovat další skupiny obyvatelstva, například mladé lidi, rodiče dětí starších 12 let nebo ty, kteří mají o prospěšnosti a bezpečnosti vakcín pochybnosti. Vláda proto souhlasila s uvolněním dalších 50 milionů korun na další fázi komunikační kampaně.

Dojde také k dalšímu prodloužení programu Antivirus, konkrétně Antiviru A, kterým stát poskytuje zaměstnavatelům náhrady mezd za nařízené karantény a izolace. Vzhledem k tomu, že tyto karantény a izolace jsou nařizovány i nadále přestože se epidemická situace zásadně zlepšila, a nedá se vyloučit jejich další nárůst v souvislosti s výskytem nebezpečných mutací koronaviru, souhlasila vláda s návrhem ministryně práce a sociálních věcí na prodloužení programu a uznatelnosti výdajů do 31. října. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na Výsledky jednání vlády 28. června 2021 | Vláda ČR (vlada.cz)

nebo na odkazech níže:

Usnesení č. 604: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:

  1. změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest
  2. mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
  3. mimořádné opatření o diskriminačním RT-PCR vyšetření
  4. mimořádné opatření, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování

 Zdroj: ÚV, SOCR ČR

Asociace osobního prodeje 2020 > Aktuality & Tisk > Aktuality > Výběr z TZ k výsledkům dnešního jednání vlády