Vláda na žádost hejtmanů vyhlásila nouzový stav na 14 dní

14.2.2021

image1_3.png

 

Vláda Andreje Babiše na mimořádném zasedání v neděli 14. února 2020 vyhlásila pro území

České republiky nouzový stav kvůli šíření koronaviru SARS CoV-2. V platnost vstoupí 15.

února v 00.00 hodin a trvat bude čtrnáct dnů, tedy do 28. února. Naváže tak na nouzový stav,

který končí v neděli 14. února o půlnoci.

O vyhlášení nového nouzového stavu požádala vládu Asociace krajů České republiky po sérii

jednání. Podle názoru hejtmanů je vyhlášení nouzového stavu klíčové pro zvládnutí pandemie

nemoci covid-19.

Vláda zároveň znovu vyhlásila krizová opatření vlády a odsouhlasila opatření Ministerstva

zdravotnictví, která byla dosud navázána na trvání nouzového stavu. Oproti

protiepidemickým opatřením platným za stávajícího nouzového stavu došlo jen k několika

dílčím úpravám a změnám.

V opatření omezujícím provoz maloobchodního prodeje a služeb vláda od pondělí omezila

nově činnost knihoven tak, že budou moci čtenářům sloužit formou výdeje předem

objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně. Při jiném než

bezkontaktním předání výpůjček se doporučuje používat respirátor bez výdechového ventilu

alespoň třídy FFP2 nebo KN95. Bude rovněž možné poskytnout ubytovací služby osobám,

které jsou ubytovány za účelem toho, aby jim byly poskytnuty zdravotní služby, a jejich

nezbytnému doprovodu.

V opatření omezujícím volný pohyb osob jsou nově ve výjimkách cesty za účelem voleb a

zasedání orgánů právnických osob a jejich konání. V případě, že se takových voleb nebo

zasedání účastní více než deset osob, musí mít nasazeny minimálně chirurgické roušky,

dodržovat rozestupy a prokázat se negativním výsledkem testu. Shromáždění se až na

výjimky smí zúčastnit nanejvýš 50 osob.

 

Vláda rozhodla rovněž o zrušení omezení úředních hodin orgánů veřejné moci a

správních orgánů. Nadále platí, že úřady mají omezit práci na nezbytně nutné agendy a

omezit na minimum osobní kontakty zaměstnanců s veřejností.

V oblasti školství, přibyla možnost konání komisionálních opravných a komisionálních

náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích.

K úpravám došlo také u ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví regulujícího

vstup do České republiky. Týkají se například profesionálních sportovců a reprezentantů či

pracovníků v kritické infrastruktuře.

Úplné znění tiskové zprávy naleznete na:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-na-zadost-hejtmanu-vyhlasila-

nouzovy-stav-na-14-dnu-186652/

Zdroj: ÚV

Asociace osobního prodeje 2020 > Aktuality & Tisk > Aktuality > Vláda na žádost hejtmanů vyhlásila nouzový stav na 14 dní