TZ MZd: Vláda ve středu 9. 2. zrušila prokazování certifikátem, zvýší se maximální počet osob na hromadných akcích

9.2.2022

TZ MZd: Vláda ve středu 9. 2. zrušila prokazování certifikátem, zvýší se maximální počet osob na hromadných akcích

 

Vláda včera zrušila povinnost prokazovat se certifikátem o očkování nebo o prodělaném
onemocnění covid-19 pro využívání služeb, vstup do restaurací a na kulturní, sportovní
a další akce. Dochází také ke zvýšení maximálního počtu osob na hromadných akcích.


Nová pravidla, která zruší prokazování covidovými certifikáty, budou platit od půlnoci
ze středy na čtvrtek. I nadále zůstane povinnost nosit respirátory ve vnitřních prostorách
nebo početní omezení účastníků hromadných akcí. Umělecká představení, sportovní utkání,
kongresy a vzdělávací akce bude nadále moci navštívit maximálně 1000 diváků, a to za
podmínky, že budou usazeni. Na ostatní hromadné akce může maximálně 100 účastníků. Od
19. února pak bude moci hromadné akce navštívit maximálně 500 neusazených a 1000
sedících osob, přesahuje-li kapacita prostoru 1000 sedících diváků, lze z počtu míst nad 1000
obsadit nejvýše 50 % maximální kapacity k sezení. Ostatní akce, jako jsou spolkové, kulturní,
sportovní, tradiční akce, slavnosti a jiná shromáždění pak bude moci navštívit maximálně
500 účastníků.

Od 19. února se mění také testování zaměstnanců poskytovatelů zdravotních
a sociálních služeb. Oproti v současnosti platnému mimořádnému opatření k testování
u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb se působnost mimořádného opatření zužuje
z původně všech poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb na poskytovatele jednodenní
a lůžkové péče a poskytovatele sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním
postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, poskytovatele
sociálních služeb poskytující odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatele sociálních
služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení. Nadále bude testování
prováděno antigenními testy zdravotnickými pracovníky, přičemž i nadále nebude povinné
pro osoby očkované nebo po prodělání nemoci. Vypouští se ustanovení o tzv. pracovní
karanténě, ta nadále nebude možná.

Výběr z TZ ÚV:
Vláda se zabývala také úpravami protiepidemických opatření. Od čtvrtka 10. února se ruší
omezení a podmínky pro obchod, služby a volnočasové aktivity. Regulovat se bude nadále
pouze počet osob na hromadných akcích. Do 19. února zůstanou limity na současných
úrovních, tedy nanejvýš tisícovka sedících diváků či hostů na kulturních představeních,
sportovních akcích či kongresech a nanejvýš sto osob na ostatních hromadných akcích
a volnočasových aktivitách dětí a mládeže. Po tomto datu bude platit limit 500 diváků tam,
kde se nesedí, a v hledištích s kapacitou nad 1000 míst bude možné zaplnit nad tisícový limit
až 50 procent kapacity míst k sezení.

Od 19. února se upravují také podmínky pro testování zaměstnanců ve zdravotních
a sociálních službách tak, že se působnost mimořádného opatření zužuje z původně všech
poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb na poskytovatele jednodenní a lůžkové péče
a poskytovatele sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením,
domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, poskytovatele sociálních služeb
poskytující odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatele sociálních služeb v zařízení
týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení a ruší se možnost využít tzv. pracovní
karantény.

Kabinet rovněž projednal a schválil nový statut Ústředního krizového štábu a vzal
na vědomí Jednací řád Ústředního krizového štábu a Organizační řád odborné pracovní
skupiny pro koordinaci krizové komunikace Ústředního krizového štábu, které schválila
Bezpečnostní rada státu 1. února. Statut byl po odborné revizi navrácen do původní podoby,
změněné zásahy minulé vlády. Ústřednímu krizovému štábu tak bude znovu předsedat buď
ministr vnitra, nebo ministr obrany podle povahy krizové situace a došlo i ke změnám v jeho
složení.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete zde .

Schválená mimořádná opatření:

 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují podmínky konání
hromadných akcí s účinností od 10. do 18. února (celé znění mimořádného opatření)
 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují podmínky konání
hromadných akcí s účinností od 19. do 28. února (celé znění mimořádného opatření)
 Zrušení mimořádných opatření – screeningové testování ve školách, testování
zaměstnanců a dalších osob, s účinností od 18. 2. 2022 (celé znění zrušení mimořádného
opatření
)
 
Zdroj: ÚV, MZd

Asociace osobního prodeje 2020 > Aktuality & Tisk > Aktuality > TZ MZd: Vláda ve středu 9. 2. zrušila prokazování certifikátem, zvýší se maximální počet osob na hromadných akcích