TZ 2018 - Tržby z přímého prodeje dosáhly v loňském roce 7 miliard korun, věnuje se mu nejvíce Čechů v historii

14.11.2018

Praha, 14. listopadu 2018 - Tržby v oblasti osobního prodeje pokračovaly v roce 2017 v růstu, který v Evropské unii dosáhl 2,5 % a celkového objemu 33,6 miliard dolarů. Český trh vzrostl o 2,2 %, v celkovém objemu to znamená 7 miliard korun (299 mil. dolarů). Těchto výsledků dosahuje odvětví v EU pomocí necelých 7 milionů prodejců, z toho zhruba 80 % tvoří ženy. V České republice se přímému prodeji věnuje přes 300 tisíc osob. Podle průzkumu asociace Seldia je to pro ně způsob, jak podnikat bez překážek souvisejících s věkem nebo vzděláním. Průzkum mezi prodejci: oceňují výrobky i možnosti podnikání 

Asociace Seldia letos provedla průzkum mezi evropskými prodejci. Výsledky pro Českou republiku dávají možnost podívat se blíže na specifika našeho trhu. Průměrný věk prodejců je o něco vyšší než v Evropě (45 proti 43). V prodeji stávajícím zákazníkům se českým přímým prodejcům nejvíce osvědčují osobní schůzky a ukázky výrobků v rámci tzv. domácích party, nejméně využívané jsou vlastní webové stránky. Nové zákazníky nejvíce získávají opět schůzkami a setkáními, mezi nejslabší patří vedle webu také sociální sítě. Češi si na osobním prodeji nejvíce cení dalšího příjmu, možnosti prodávat kvalitní produkty a dobrého pocitu z práce. 

Podle celoevropských výsledků průzkumu jsou většina prodejců ženy (88 %). Ukazuje se také, že jde o obor otevřený lidem každého věku. Nejvíce zastoupená je věková skupina 25-54 let (73 %), z toho necelá polovina má středoškolské vzdělání. Osobní prodej může být krátkodobá i víceletá profese: 24 % prodejců je u něj méně než rok (v ČR 8 %), 26 % jeden až tři roky (v ČR 16 %). Velká část u něj zůstává dlouhodobě: více než 10 let se jím zabývá 23 % prodejců, v Česku je to dokonce 42 %. Mezi nejčastější důvody pro výběr této činnosti patří obliba prodávaných produktů, možnost výhodného nákupu a důvěra v prodávané výrobky. Důležitá je také flexibilita a doplňkový příjem. Drtivá většina z prodejců chce pokračovat ve spolupráci s jejich aktuální značkou (90 %). Hlavním nástrojem přímého prodeje je cesta vyplývající z jeho názvu: osobní setkávání, v nějž věří 77 % evropských prodejců. Současně s tím vzrůstá obliba prodeje pomocí sociálních sítí. Přímé spojení mezi lidmi bude do budoucna těžištěm přímého prodeje, ať už se budou setkávat fyzicky nebo online. 

„Výsledky průzkumu Seldia potvrzují, že Češi se v přímém prodeji realizují a přináší jim svobodu, nezávislost, flexibilitu i zábavu. S tím souvisí i prodejní výsledky za rok 2017 a narůstající počet osob, které se přímým prodejem v České republice zabývají,“ říká Ildiko Dikošová, předsedkyně Asociace přímého prodeje. „Model přímého prodeje dokazuje, že je v dobré kondici pro to, aby se i v příštích letech mohl dále úspěšně rozvíjet,“ dodává. 

Růstový trend pokračuje 

Růst celkových tržeb osobního prodeje na českém trhu opět překonal světový (2,2 % proti 1,6 %), tentokrát o více než třetinu. V absolutních číslech vzrostly tržby v Česku z 6,8 na 7 miliard korun. Nejvíce významným trhem v EU je z celosvětového pohledu Německo s podílem 9 % a tržbami 16,7 miliard dolarů. Z dalších českých sousedů je největším trhem Polsko (5. místo v EU), které dosahuje miliardy dolarů tržeb. Rychle roste Rusko, loni zaznamenalo tržby ve výši 2,8 miliardy dolarů.

Asociace osobního prodeje 2020 > Aktuality & Tisk > Tiskové zprávy > TZ 2018 - Tržby z přímého prodeje dosáhly v loňském roce 7 miliard korun, věnuje se mu nejvíce Čechů v historii