Stanovisko Asociace osobního prodeje k nařízení vlády ke dni 16. 3. 2020

20.3.2020

Stanovisko Asociace osobního prodeje k nařízení vlády ke dni 16. 3. 2020

Asociace osobního prodeje vzhledem k aktuálním opatřením přijatým vládou České republiky k 16. 3. 2020 v rámci zamezení šíření koronaviru, zveřejňuje své stanovisko týkající se přímého prodeje.

Uvědomujeme si, že aktuální situace může být pro přímý prodej a pro Vás obtížná. Odpovědností Asociace osobního prodeje je sledovat v současné situaci linii maloobchodu, jíž je přímý prodej součástí, protože je zřejmé, že vládní opatření má především za cíl maximálně zajistit bezpečí občanů.

Pro naše odvětví uvedené nařízení znamená povinnost stavět zdraví našich zákazníků a přímých prodejců na první místo. Je to nezbytné opatření pro to, aby se vše rychle vrátilo do normálu.

V té souvislosti žádáme přímé prodejce našich členských společností, aby svoji činnost přizpůsobili nařízeným opatřením a z obchodních aktivit vyloučili osobní kontakty se zákazníky, byť by tyto mohly proběhnout kdekoliv.

Máme velkou důvěru v naše členské společnosti a víme, že naši prodejci čelí vzniklé situaci se silným smyslem pro odpovědnost. Rádi bychom Vás ubezpečili, že Asociace osobního prodeje je i v této obtížné době na Vaší straně.

Věříme, že vzájemná ohleduplnost nám pomůže překonat probíhající náročné období. Prosíme Vás proto o zodpovědnost a respektování všech vyhlášených opatření a zásad bezpečnosti, které jsou právě nyní velmi důležité.

Děkujeme Vám, že nám Všem tímto pomáháte a není Vám lhostejné zdraví Vaše ani druhých lidí.

Asociace osobního prodeje

Asociace osobního prodeje 2020 > Aktuality & Tisk > Aktuality > Stanovisko Asociace osobního prodeje k nařízení vlády ke dni 16. 3. 2020