Šest hlavních globálních spotřebitelských trendů pro rok 2024 podle Euromonitor International

13.12.2023

Šest hlavních globálních spotřebitelských trendů pro rok 2024 podle Euromonitor International

 

Globální společnost zabývající se průzkumem trhu Euromonitor International zveřejnila svou zprávu Top Global Consumer Trends 2024, která se zaměřuje na nově vznikající spotřebitelské hodnoty a nákupní motivace. Zpráva zdůrazňuje dopad umělé inteligence, udržitelnost a sociální, ekonomické a politické faktory.

Umělá inteligence, udržitelnost a sociální, ekonomické a politické faktory budou určovat globální spotřebitelské trendy v roce 2024, uvádí nejnovější zpráva Euromonitor International. Současně, v kontextu ekonomické nejistoty, budou nakupující i nadále hledat nabídky a značky jsou vyzývány, aby zvýšily pobídky a inovovaly v oblasti cenové dostupnosti. Zpráva dále zdůrazňuje významný spotřebitelský trend: rostoucí zaměření na zdraví a pohodu.

Podle Euromonitor jsou tedy hlavními globálními spotřebitelskými trendy v roce 2024:

  1. Umělá inteligence – Nové nástroje se pro spotřebitele vyvíjejí jako spolutvůrci, kteří ovlivňují jejich rozhodnutí a přetvářejí jejich očekávání ohledně zapojení značky. Vzhledem k tomu, že více než 40 % spotřebitelů uvedlo, že by jim vyhovovali hlasoví asistenti nabízející personalizovaná doporučení, budou tyto platformy stále více integrovány do každodenního života spotřebitelů. Podle Euromonitor by podniky měly využívat generativní umělou inteligenci ke zlepšení personalizace a zlepšení celkové zákaznické zkušenosti.
  2. Příjemné rozptýlení – Spotřebitelé hledají únik od každodenního stresu a úzkosti, aby se odtrhli od všednosti. Asi 29 % spotřebitelům by vyhovovalo, kdyby značky sledovaly jejich emoce a přizpůsobovaly zážitky jejich náladám.
  3. Udržitelnost / životní prostředí – Obavy o životní prostředí zůstávají na prvním místě. Více než 60 % spotřebitelů se v roce 2023 snažilo o pozitivní dopad na životní prostředí. I když se spotřebitelé snaží žít udržitelněji, ptají se, zda společnosti a vlády plně využívají dostupné zdroje k vytvoření smysluplného dopadu. Chtějí, aby organizace zpozorněly a prokázaly své ekologické závazky.
  4. Progresivní polarizace – Politická a sociální témata jsou jádrem osobních identit. Tyto systémy ovlivňují perspektivy, hodnoty a postoje. Spotřebitelé se v roce 2024 nezdrží vyjádření svého přesvědčení, zjistil Euromonitor. Sociální odpovědnost, politická příslušnost a iniciativy udržitelnosti budou motivátorem k utrácení.
  5. Hodnotový systém – S pokračující krizí životních nákladů spotřebitelé přizpůsobují své finanční myšlení a 44 % spotřebitelů plánuje v roce 2024 ušetřit více peněz. Používají stále chytřejší strategie, aby získali ty nejlepší nabídky.
  6. „Wellness“ pragmatici – Spotřebitelé hledají rychlá a účinná řešení, jak zlepšit jejich fyzickou i duševní pohodu. Prokázaná účinnost bude hrát významnou roli při jejich rozhodování o nákupu: 85 % spotřebitelů by bylo ochotno zaplatit více za kosmetické produkty s prokázanou účinností nebo výhodami.

V kontextu, kde jsou preference spotřebitelů úzce spjaty s agendou udržitelnosti, technologickým pokrokem a dopadem společensko-politických problémů, „by společnosti měly zacházet s citlivými tématy opatrně a přitom zůstat věrné základním hodnotám své značky,“ uvedla Alison Angus, vedoucí inovací společnosti Euromonitor. 

 

Zdroj: Euromonitor International

Asociace osobního prodeje 2020 > Aktuality & Tisk > Aktuality > Šest hlavních globálních spotřebitelských trendů pro rok 2024 podle Euromonitor International