Opatření k zajištění přesných informací k doplňkům stravy

31.3.2020

Opatření k zajištění přesných informací k doplňkům stravy

Asociace osobního prodeje požaduje zvýšená opatření k zajištění přesných informací k doplňkům stravy v souvislosti s onemocněním COVID-19.

Asociace osobního prodeje opakuje svůj závazek chránit spotřebitele a tímto vydává další pokyny k posílení opatření k zajištění přesných a transparentních informací o produktech na své členské společnosti a směrem k jejich nezávislým přímým prodejcům v souvislosti s onemocněním COVID-19.

Posílení a sledování všech nepovolených léčebných a dalších tvrzení spojených v současné době s doplňky stravy v návaznosti na virovou epidemii, uplatňování nulové tolerance na jakékoliv porušení, přísné dodržování vysokých etických standardů, ke kterému jsou členové a jejich nezávislí přímí prodejci zavázáni Etickým kodexem, jsou v současné době pro nás prioritou.

Asociace osobního prodeje tímto zároveň reaguje na pokyny Světové federace asociací přímého prodeje WFDSA vyhlášené dne 24. března 2020 v souvislosti s pandemií koronaviru.

Asociace osobního prodeje 2020 > Aktuality & Tisk > Aktuality > Opatření k zajištění přesných informací k doplňkům stravy