Objem přímého prodeje vzrostl a představuje celosvětově 192,9 miliard dolarů

11.8.2019

Objem přímého prodeje vzrostl a představuje celosvětově 192,9 miliard dolarů

Praha, 26. června 2019 – Tržby v oblasti osobního prodeje pokračovaly v roce 2018 v růstu,
který globálně dosáhl 1,2 % a celkového objemu téměř 192,9 miliard dolarů1 . Český trh vzrostl meziročně o 7,3procentního bodu, což představují tržby v objemu větším než 7,6
miliard korun (353 
mil. dolarů). Tímto druhem prodeje se zabývá více než 337 tisíc Češek a Čechů.

Přímý prodej jako celosvětově rostoucí trend

Sektor přímého prodeje v období posledních tří let vykazoval roční míru růstu tržeb 1,7 procenta.
Globálně největším trhem je Čína, těsně následovaná Spojenými státy. Čínské tržby představují za
loňský rok 35,73 miliard a USA 35,35 miliard dolarů. Oba trhy představují dohromady 36 % globálních
prodejů.

Přímý prodej zajišťovalo v roce 2018 celosvětově 118,4 milionů nezávislých prodejců, což představuje
jejich nárůst o 1,6 procenta ve srovnání s rokem 2017. V období 2015 až 2018 jejich počet rostl
průměrně o 4,2 procenta ročně. Přestože každý rok dochází k nárůstu počtu osob zabývajících se
tímto druhem prodeje, dlouhodobě mezi nimi dominují ženy. Ty představují 74 % z nich.

Evropa nadále posiluje

Obchodní výsledky za Evropu přinášejí také pozitivní čísla. Na Evropském trhu dosáhly tržby 39,56
miliard dolarů, přičemž pouze ve státech Evropské unie se jedná o bezmála 35,21 miliard. Pro
srovnání v roce 2017 dosahovaly tržby v EU pouze 33,68 miliard dolarů.


Celkové tržby osobního prodeje v České republice setrvale stoupají. Meziročně vzrostly téměř
o 9,5 %, což představuje druhý největší růst v regionu střední Evropy (Maďarsko – 11,8 %). Celkově
dosáhly tržby v minulém roce 7,67 miliard korun. ČR zároveň představuje jeden z nejvíce rostoucích
trhů na kontinentu. Přímým prodejem se u nás zabývalo více než 337 tisíc lidí, což je oproti roku 2017
nárůst o téměř 35 tisíc osob.

„Český trh přímého prodeje se prudce rozvijí a má vysokou dynamiku, jak ve smyslu rychle rostoucího
obratu, tak i počtu samotných prodejců. Přímý prodej přináší lidem svobodu a nezávislost. Pro mnohé
z nich je taky důležitý blízký vztah k reprezentované značce,“ říká Lucie Záleská, předsedkyně Asociace
přímého prodeje.

V roce 2018 byly nejvíce prodávanými kategoriemi výrobků v České republice kosmetika a osobní
péče, která představovala téměř třetinu trhu (32,5 %), následovaná výrobky pro domácnost a zbožím
dlouhodobé spotřeby (30,8 %) a třetí nejprodávanější skupina představovaly wellness a doplňky
stravy, ty reprezentují 20,8 % místního trhu osobního prodeje.

 

1Dle údajů Světové federace asociací přímého prodeje WFDSA

Asociace osobního prodeje 2020 > Aktuality & Tisk > Aktuality > Objem přímého prodeje vzrostl a představuje celosvětově 192,9 miliard dolarů