TZ 2019 - Objem přímého prodeje i letos vzrostl a představuje celosvětově 192,9 miliard dolarů

26.06.2019

Praha, 26. června 2019 – Tržby v oblasti osobního prodeje pokračovaly v roce 2018 v růstu, který globálně dosáhl 1,2 % a celkového objemu téměř 192,9 miliard dolarů1. Český trh vzrostl meziročně o 7,3procentního bodu, což představují tržby v objemu větším než 7,6 miliard korun (353 mil. dolarů). Tímto druhem prodeje se zabývá více než 337 tisíc Češek a Čechů. 

Přímý prodej jako celosvětově rostoucí trend 

Sektor přímého prodeje v období posledních tří let vykazoval roční míru růstu tržeb 1,7 procenta. Globálně největším trhem je Čína, těsně následovaná Spojenými státy. Čínské tržby představují za loňský rok 35,73 miliard a USA 35,35 miliard dolarů. Oba trhy představují dohromady 36 % globálních prodejů. 

Přímý prodej zajišťovalo v roce 2018 celosvětově 118,4 milionů nezávislých prodejců, což představuje jejich nárůst o 1,6 procenta ve srovnání s rokem 2017. V období 2015 až 2018 jejich počet rostl průměrně o 4,2 procenta ročně. Přestože každý rok dochází k nárůstu počtu osob zabývajících se tímto druhem prodeje, dlouhodobě mezi nimi dominují ženy. Ty představují 74 % z nich. 

Evropa nadále posiluje 

Obchodní výsledky za Evropu přinášejí také pozitivní čísla. Na Evropském trhu dosáhly tržby 39,56 miliard dolarů, přičemž pouze ve státech Evropské unie se jedná o bezmála 35,21 miliard. Pro srovnání v roce 2017 dosahovaly tržby v EU pouze 33,68 miliard dolarů. 

Celkové tržby osobního prodeje v České republice setrvale stoupají. Meziročně vzrostly téměř o 9,5 %, což představuje druhý největší růst v regionu střední Evropy (Maďarsko – 11,8 %). Celkově dosáhly tržby v minulém roce 7,67 miliard korun. ČR zároveň představuje jeden z nejvíce rostoucích trhů na kontinentu. Přímým prodejem se u nás zabývalo více než 337 tisíc lidí, což je oproti roku 2017 nárůst o téměř 35 tisíc osob. 

„Český trh přímého prodeje se prudce rozvijí a má vysokou dynamiku, jak ve smyslu rychle rostoucího obratu, tak i počtu samotných prodejců. Přímý prodej přináší lidem svobodu a nezávislost. Pro mnohé z nich je taky důležitý blízký vztah k reprezentované značce,“ říká Lucie Záleská, předsedkyně Asociace přímého prodeje. 

V roce 2018 byly nejvíce prodávanými kategoriemi výrobků v České republice kosmetika a osobní péče, která představovala téměř třetinu trhu (32,5 %), následovaná výrobky pro domácnost a zbožím dlouhodobé spotřeby (30,8 %) a třetí nejprodávanější skupina představovaly wellness a doplňky stravy, ty reprezentují 20,8 % místního trhu osobního prodeje. 

1 Dle údajů Světové federace asociací přímého prodeje WFDSA

Asociace osobního prodeje 2020 > Aktuality & Tisk > Tiskové zprávy > TZ 2019 - Objem přímého prodeje i letos vzrostl a představuje celosvětově 192,9 miliard dolarů