Novela zákona o ochraně spotřebitele

12.6.2020

Novela zákona o ochraně spotřebitele

Ve Sbírce zákonů byla 12. května 2020 publikována Novela zákona o ochraně spotřebitele pod č. 238/2020 Sb.

S účinností od 1. července 2020 implementuje směrnice EU, jejichž cílem je posílit důvěru spotřebitelů prostřednictvím rychlejšího, aktivnějšího a důslednějšího vymáhání dodržování pravidel na ochranu spotřebitelů, zvýšit míru harmonizace právní úpravy v dané oblasti a vytvořit podmínky pro účinnou a efektivní spolupráci při vymáhání dodržování právních předpisů mezi příslušnými dozorovými orgány.

Asociace osobního prodeje 2020 > Aktuality & Tisk > Aktuality > Novela zákona o ochraně spotřebitele