NOVÁ KRIZOVÁ A MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

9.12.2020

image1.png

Nová krizová opatření, která byla schválena na jednání vlády dne 7. prosince 2020:


Usnesení č. 1290Krizové opatření o zákazu konání hromadných akcí a omezení maloobchodního prodeje a služeb od 9. prosince

  • zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb a prodeje z provozovny stravovacích v místě této provozovny (např. výdejové okénko) v čase mezi 20:00 hod. a 05:59 hod.

  • zakazuje se prodej alkoholických nápojů v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb zákazníkovi mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko)
  • zakazuje se provozovat stravovací služby a prodávat alkoholické nápoje na farmářských trzích 

  • Zákaz provozu stravovacích služeb (i výdejových okének) v čase mezi 20:00 a 05:59 hod., s výjimkou zaměstnaneckého stravování apod.; odstup min. 1,5 metru; u stolu max. 4 zákazníci; v případě  výdejového okénka rozestupy min. 2 metry; obsadit lze max. 50 % kapacity míst k sezení pro zákazníky; povinná evidence aktuálního počtu míst k sezení; zákaz wifi pro veřejnost; zákaz prodeje alkoholických nápojů přes výdejové okénko 

Usnesení č. 1285: čj. 1507/20 Žádost o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 do 11. 1. 2021

Usnesení č. 1291: Změna krizového opatření o provádění periodických zdravotních prohlídek

  • vloženo omezení účinnosti pro použití čestného prohlášení - ode dne 8. prosince 2020 od 00:00 hodin po dobu trvání nouzového stavu, nejdéle však do dne 31. prosince 2020 do 23:59 hodin pohlížet na čestné prohlášení
  • doplněn nový bod 2. – týká se osob, jejichž pracovněprávní vztah vznikne na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, a jejich práce je kategorii 3 

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest od 9. prosince a o pravidlech pro vyšetření antigenními testy pro všechny pojištěnce v ČR. (Celá znění nařízení MZd o nošení ochranných prostředků dýchacích cest a antigenním testování)

  • u nošení roušek se upravuje výjimka pro sportovce a cvičící osoby v bodě 2. x)

  • MZ ČR nařizuje rozsáhlé antigenní testování s účinností ode dne 18. prosince 2020 do 15. ledna 2021. Vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů se provede u všech osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice, pokud požádají o provedení antigenního testu. 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví, SOCR ČR

Asociace osobního prodeje 2020 > Aktuality & Tisk > Aktuality > NOVÁ KRIZOVÁ A MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ