Nouzový stav v České republice potrvá do 20. listopadu 2020

2.11.2020

Na základě předchozího souhlasu Poslanecké sněmovny o jeho prodloužení o tři týdny rozhodla vláda na mimořádné schůzi 30. října 2020. Současně k témuž datu s drobnými změnami a doplněními prodloužila i všechna krizová opatření, která měla vypršet v úterý 3. listopadu.

Až do 20. listopadu mohou platit v České republice krizová opatření, která vláda přijala v rámci nouzového stavu jako kroky, jež mají pomoci zastavit šíření pandemie nemoci covid-19. Umožnil to souhlas Poslanecké sněmovny s pokračováním nouzového stavu, na jehož základě vláda mohla svá opatření prodloužit o další tři týdny. Dosud platná nařízení vlády přitom doznala jen drobných změn.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-30--rijna-2020-184590/

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchod-1108.pdf

 

Zdroj: Úřad vlády ČR

pasted_image_0.png

Asociace osobního prodeje 2020 > Aktuality & Tisk > Aktuality > Nouzový stav v České republice potrvá do 20. listopadu 2020