MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ - TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ - AKTUALIZACE

12.3.2021

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ - TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ - AKTUALIZACE

Informace Ministerstva zdravotnictví (MZd), oddělení hygieny práce a pracovního lékařství odboru ochrany veřejného zdraví:

V návaznosti na vývoj otázky testování zaměstnanců zpracovalo MZd souhrn odkazů, které se testování zaměstnanců dotýkají.  

1. Prezentace, kterou vytvořili na MZd ve spolupráci s Centrálním řídícím týmem
    
shrnující algoritmy testování zaměstnanců a další četné otázky. 

Prezentace aplikace PowerPoint (mzcr.cz) 

2. Obecné a souhrnné informace k testování https://koronavirus.mzcr.cz/testovani/  


3. Odpovědi na otázky k samotestování zpracované MPO (dokument z 27. 2. 2021- MZd se
snaží zajistit jeho aktualizaci a usměrnění některých poskytnutých informací v tomto
příspěvku) https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/pruvodce-testovan
im-ve-firmach--259808/


4. V průběhu víkendu budou připraveny další odpovědi na nejčetnější otázky v tématu
    testování; odpovědi budou opětovně uveřejněny na stránkách koronavirus.mzcr.cz v sekci
   „pro zaměstnance a zaměstnavatele“. 

 

Zdroj: MZd, SOCR ČR

Asociace osobního prodeje 2020 > Aktuality & Tisk > Aktuality > MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ - TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ - AKTUALIZACE