MIMOŘÁDNÁ A KRIZOVÁ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S PŘECHODEM DO 3. STUPNĚ PES OD 3. 12. 2020

1.12.2020

Vláda na mimořádném jednání dne 29. 11. 2020 jednohlasně rozhodla, že Česká republika přejde ze stupně číslo 4 do stupně číslo 3 PES ve čtvrtek 3. 12. 2020.

unnamed_14.jpg

Změny v krizových opatřeních, které souvisejí se čtvrtečním přechodem České republiky do režimu 3. stupně protiepidemického systému PES, ohlásila vláda už po nedělním mimořádném jednání.  V pondělí 30. 11. 2020 schválila jejich definitivní znění.

Byla přijata následující krizová a mimořádná opatření:

Usnesení č. 1262: Krizové opatření o zákazu konání hromadných akcí a omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb s účinností ode dne 3. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod.

Usnesení č. 1263: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 7. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod.

Usnesení č. 1264: Krizové opatření o omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb s účinností ode dne 5. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 3. 12. 2020 do odvolání – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

Mimořádné opatření – antigenní testování – pedagogičtí pracovníci, s účinností od 4. do 18. 12. 2020 – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení vstupu na území České republiky od 3. prosince 2020. 

Shrnutí změn s dopadem na MO a stravování: 

  • Končí zákaz nočního vycházení a je možné konzumovat alkohol na veřejnosti.
  • Stravovací zařízení mohou otevřít. U stolu mohou být nejvýše 4 osoby a kapacita je snížena na 50 procent. Podniky musí být uzavřeny mezi 22. a 6. hodinou.
  • Maloobchodní prodejny musí dodržet dvoumetrové rozestupy zákazníků. Na 15 metrů čtverečních může být 1 nakupující. Omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka. Provozovatel zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky; umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů; provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu; jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh.
  • Obchody budou moci být otevřeny i v neděli.
  • Venku se může shromáždit nejvýše 50 osob, uvnitř 10.
  • Ubytovací služby mohou fungovat bez omezení.

 

Zdroj: MZd, ÚV, SOCR ČR

Asociace osobního prodeje 2020 > Aktuality & Tisk > Aktuality > MIMOŘÁDNÁ A KRIZOVÁ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S PŘECHODEM DO 3. STUPNĚ PES OD 3. 12. 2020