Mary Kay - Udržitelnost a diverzita

25.11.2022

Mary Kay - Udržitelnost a diverzita

 

Všichni máme odpovědnost za péči o životní prostředí a svět kolem nás. Udržitelnost musí být společným úsilím a globálním závazkem. Během tohoto roku se v historickém Martinickém paláci, který je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO, konala mezinárodní konference Udržitelná budoucnost, kterou sponzorovala společnost Mary Kay Inc. Do historických prostor se sjeli ideoví vůdci, odborníci, vedoucí pracovníci společností a neziskových organizací z několika odvětví, aby se podělili o své zkušenosti, navázali kontakty a informovali publikum o inovativních a udržitelných standardech, které je třeba úspěšně zavést v boji za zachování vzácných světových zdrojů pro současné i budoucí generace.


Společnost Mary Kay Inc., která se dlouhodobě zasazuje o udržitelnost, už před touto událostí oznámila v roce 2021 svou novou strategii udržitelnosti: „Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow“ (Obohacujeme životy dnes pro lepší zítřek). Strategie Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow byla vypracována ve spolupráci s klíčovými zainteresovanými stranami společnosti a je v souladu s cíli udržitelného rozvoje Organizace spojených národů, díky čemuž se společnost Mary Kay stala klíčovou součástí globální koalice usilující o změnu k lepší budoucnosti.


„Globální strategie udržitelnosti Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow, je zakotvena ve třech dimenzích udržitelného rozvoje – ekonomické, environmentální a sociální,“ uvedla Edita Szabóová, generální ředitelka Mary Kay CR/SR. „Vzhledem k naší globální stopě víme, že naším morálním imperativem je pokračovat v odkazu společnosti Mary Kay a mít pozitivní společenský vliv – dnes, zítra, navždy. 


Zaměřujeme se na efektivní výrobní operace tím, že snižujeme náš dopad na životní prostředí a identifikujeme příležitosti pro zlepšení zdrojů. Klademe si za cíl dále upevnit udržitelné postupy v našem podnikání prostřednictvím vývoje výrobku, designu, odpovědného zásobování a zmírňování znečištění plastem.“


Navazující summit pořádaný společností Startup Disrupt se uskutečnil v České republice 13. září v Clam-Gallasove paláci v Praze. Tématem summitu, na kterém se sešlo více než 50 hlavních řečníků z řad českých i světových společností, byla diverzita. Akce se konala pod záštitou českého předsednictví v Radě Evropské unie, hlavního města Prahy a Velvyslanectví USA v České republice.


Řečníci a ideoví lídři se zúčastnili diskusních panelů zaměřených na širokou škálu témat diverzity, rovnosti a inkluze (DEI): předsudky a mikroagrese, zaměstnávání osob se zdravotním postižením, inkluzivní design a posílení postavení žen – abychom jmenovali alespoň některé z nich.


Manažerka Mary Kay pro Udržitelnost a sociální dopad, Virginie Naigeon-Maleková vystoupila na summitu s příspěvkem na téma posílení postavení žen a zadávání zakázek zohledňujících genderové hledisko jako účinné strategie pro inkluzivní udržitelný růst.

 

Více na www.marykay.cz

Asociace osobního prodeje 2020 > Aktuality & Tisk > Aktuality > Mary Kay - Udržitelnost a diverzita