JUST CS: Pomoc lidem z Ukrajiny

5.4.2022

JUST CS: Pomoc lidem z Ukrajiny

 

Spolu to dokážeme – pomáhejme tady a teď! Tímto heslem se v březnu řídila společnost JUST CS, její
vedení i zaměstnanci, odborní poradci a zákazníci. Snad každý z nás zaregistroval agresi Ruska na
Ukrajině. Ač se toto děje za hranicemi našeho státu, přesto se to celé dotýká každého z nás. Tisíce lidí
přišly během několika dní o své zázemí, klid a bezpečí svého domova. Celá Evropa se zapojila do
pomoci lidem z Ukrajiny a vlna solidarity se vzedmula i v České republice.

Zaměstnanci a vedení společnosti JUST CS spolu s českými zákazníky darovali Nadaci JUST CS
prostředky skrze transparentní účet Nadace JUST CS č. 115-735280277/0100 (s poznámkou
„Ukrajina“). Odborní poradci využívají možnosti odkázat nadaci svůj příspěvek přímo
v objednávkovém systému společnosti JUST CS.

K 31. březnu 2022 získala Nadace JUST CS na podporu lidí z Ukrajiny celkem 2 061 400 Kč:
 1 700 000 Kč – společnost JUST CS
 103 000 Kč – zaměstnanci a vedení spol. JUST CS
 66 500 Kč – příspěvky na transparentní účet
 191 900 Kč – odborní poradci spol. JUST CS skrze objednávkový systém

Filozofie Nadace JUST CS spočívá v poskytování pomoci co nejvíce cíleně, konkrétním lidem. Ve
středu 6. dubna 2022 proběhne schůzka nadační správní rady, na které bude rozhodnuto, komu a jak
budou získané prostředky poskytnuty. Informace pravidelně aktualizujeme na webových stránkách
společnosti JUST CS
i na nadačním webu.

Švýcarský partner JUST International AG daroval pro tyto účely do Česka a na Slovensko celkem přes
20 tisíc produktů, mezi nimiž jsou např. Bakteriostatický gel na ruce, Tymiánový krém, Eucasol či
Alpský bylinný balzám. Produkty určené pro Českou republiku (15 700 ks) putují uprchlíkům skrze
Potravinovou banku. Na Slovensku zprostředkuje 7 500 ks produktů uprchlíkům Slovenský Červený
kríž.

Upřímné poděkování patří všem, kteří se do pomoci lidem z Ukrajiny zapojili ve spolupráci se
společností JUST CS.

Jiří Lízálek st., předseda správní rady Nadace JUST CS
Jiří Lízálek ml., generální ředitel JUST CS spol. s r.o.

Asociace osobního prodeje 2020 > Aktuality & Tisk > Aktuality > JUST CS: Pomoc lidem z Ukrajiny