JUST: 30 krásných let

3.12.2021

JUST: 30 krásných let

Rodinná společnost JUST CS i její slovenská sestřička slaví tři úspěšné dekády.

„Čas letí jako bláznivý, zpíval největší český zpěvák 20. století Karel Gott. Zdá se mi neuvěřitelné, že už to bude 30 let, co jsme ve čtyřech – já s tátou Jiřím Lízálkem st., tetou Ivankou a strýcem Václavem Beníškovými – začali za vydatné pomoci Guida Lenherra psát první kapitoly neskutečného příběhu JUSTu v Československu,“ vzpomíná jednatel společnosti JUST CS Ing. Jiří Lízálek ml. ve svém listopadovém úvodníku určeném čtenářům interního měsíčníku Justík, který JUST vydává pro své aktivní poradce.

Oslavy tohoto krásného jubilea se naplno rozběhnou v roce 2022, jelikož společnost jako taková zahájila svoji činnost 27. října 1992. Prakticky však začaly již letos v listopadu. Na datum 27. 11. totiž připadá výročí úplně prvního setkání se zájemci o spolupráci s JUSTem, které v roce 1991 zorganizoval v Praze Ing. Jiří Lízálek st., spoluzakladatel společnosti JUST CS, a Guido Lenherr, tehdejší ředitel exportu švýcarského výrobce kosmetiky JUST. Zhruba pět stovek účastníků se tehdy seznámilo s kosmetikou JUST i se způsobem jejího prodeje. Tehdy ještě československý JUST zaregistroval své úplně první poradce, z nichž je jich sedm aktivních dodnes*. 

Za uplynulých třicet let společnost JUST CS zaregistrovala přes 45 tisíc poradců, přičemž přes 7 tisíc z nich je aktivních pravidelně. Mezi tyto pamětníky patří i jeden z poradců, Vladimír Komár, který na první setkání zájemců o spolupráci s JUSTem vzpomíná takto: „Jako úplně první se mi vybaví vzpomínka na davy lidí mířící k mému překvapení stejným směrem jako já (pozn. red.: do tehdejšího hotelu Atrium, dnešního hotelu Hilton Prague). A také se mi vybaví Guido Lenherr vonící na kilometr daleko a s melírem ve vlasech. Tehdy mne lákala možnost lepšího výdělku a podnikání bez vlastních investic. Začátek devadesátých let byl bohatý na různé šmejdy, podvodníky a nekalý multi level marketing (který dodnes přímému prodeji dělá špatné jméno) – ale jednalo se o firmu ze Švýcarska, které je v mých očích velmi důvěryhodné. Tak jsem do toho šel.“


Po rozdělení Československa se slovenské zastoupení JUSTu osamostatnilo, vedení obou společností však zůstává společné. A tak slaví 30leté jubileum obě společnosti – JUST CS i JUST SLOVENSKO. Pro oslavy vzniklo speciální společné dvojjazyčné logo, které v nadcházejícím roce budou poradci i jejich zákazníci vídat například na jubilejních produktech, pracovních či propagačních materiálech.

* Rozhovor s poradci, kteří spolupracují s českým JUSTem od úplného začátku, si můžete přečíst na webových stránkách společnosti JUST CS: www.justnahrin.cz/aktuality/30-krasnych-let-rozhovor

 

Zdroj: JUST CS