Italský Milán se stal v květnu místem významných událostí pro přímý prodej

10.6.2019

Italský Milán se stal v květnu místem významných událostí pro přímý prodej

Při příležitosti 50. výročí založení italské asociace přímého prodeje (AVEDISCO) se koncem května
stal Milán významným místem setkání pořádaných Světovou federací asociací přímého prodeje
(WFDSA).

aop_2.jpg aop_3.jpg

V prestižní lokalitě Westin Palace, prezident WFDSA, Magnus Brännström, Tamuna Gabilaia, výkonná
ředitelka WFDSA, Marie Lacroix, výkonná ředitelka Evropské asociace přímého prodeje (Seldia) a
generální sekretáři jednotlivých národních asociací přímého prodeje z celého světa měli možnost si
vyměnit nejnovější důležité výsledky a informace v rámci odvětví přímého prodeje během
interaktivního semináře a setkání správní rady WFDSA. Delegáti také velmi ocenili možnost zúčastnit
se oslav 50. výročí společně s italskou asociací přímého prodeje.

Česká a slovenská asociace přímého prodeje obdržela v průběhu jednání správní rady WFDSA status
bronzové asociace pro rok 2019, což pro nás mimo jiné znamená velkou výzvu i nadále prosazovat
zejména osvědčené postupy a neustálé aktualizace standardů pro etický kodex a jeho dodržování ze
strany členských společností i nezávislých podnikatelů/přímých prodejců.

Více na: www.wfdsa.org

Asociace osobního prodeje 2020 > Aktuality & Tisk > Aktuality > Italský Milán se stal v květnu místem významných událostí pro přímý prodej