Edita Szabóová novou generální ředitelkou Mary Kay pro Českou a Slovenskou republiku

12.4.2019

Edita Szabóová novou generální ředitelkou Mary Kay pro Českou a Slovenskou republiku

Pobočku Mary Kay pro Českou a Slovensko republiku od 1. dubna 2019 povede současná
ředitelka 
Mary Kay SR Edita Szabóová. Ve funkci vystřídá dlouholetou generální ředitelku Barboru Chuecos, která odchází na vlastní žádost.

Barbora Chuecos působila ve společnosti Mary Kay od roku 2000, z toho 18 let řídila českou i
slovenskou pobočku. Pod jejím vedením společnost stabilně rostla a pravidelně získávala ocenění jak
v rámci Mary Kay, tak v odvětví kosmetického průmyslu a přímého prodeje obecně. Barbora Chuecos dlouhodobě působí jako mentor v různých mentoringových programech a této oblasti se plánuje
věnovat i v budoucnu. „S Editou Szabóovou celá léta velmi úzce spolupracujeme, a tak mne velice
těší, že se ujímá této role právě Edita. Mary Kay velmi dobře zná a jsem přesvědčená, že se pod jejím vedením bude Mary Kay ČR a SK nadále úspěšně rozvíjet.”

Do funkce jmenovala Editu Szabóovou prezidentka Evropského regionu Tara Eustace. V roce 1999
zakládala Edita Szabóová pobočku Mary Kay na Slovensku, kterou stále vede. Pod jejím vedením si
pobočka vybudovala stabilní postavení na slovenském trhu a získala mnoho ocenění. Řídí oddělení
Sales and Education také v ČR a s Barborou Chuecos se spolupodílí na vytváření strategie pro oba
trhy. Pro českou i slovenskou pobočku společně získaly v rámci Mary Kay mnoho významných
evropských ocenění. „Báře velmi děkuji za dosavadní spolupráci i za to, čeho firma díky jejímu vedení
a díky skvělému týmu dosáhla. Těším se na nové výzvy a i nadále budu pokračovat v budování
stabilního a silného postavení Mary Kay jak v České, tak Slovenské republice”, uvedla Edita Szabóová
ke svému jmenování.

Před tím, než začala působit v Mary Kay, pracovala Edita Szabóová v americké společnosti Johnson &
Johnson a po rozdělení Československa zakládala v roce 1993 jejich pobočku na Slovensku, kterou 8
let vedla a která pod jejím vedením dosáhla vynikajících výsledků.

https://www.marykay.cz

Asociace osobního prodeje > Aktuality > Edita Szabóová novou generální ředitelkou Mary Kay pro Českou a Slovenskou republiku

AOP zpravodaj

Asociace osobního prodeje nyní nabízí zasílání zpravodaje. Neváhejte a přihlaste se k odběru zde.

AMSP zpravodaj

Přímý prodej nabízí vysoce kvalitní výrobky za výhodných obchodních podmínek. Poskytuje příležitost pro rozvoj drobného podnikání a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Specifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje stanovení jasných pravidel, jejich dodržování a hájení zájmu subjektů v něm působících.  S tím souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodování na trhu. Za těmito účely vznikla a působí Asociace osobního prodeje.


Asociace osobního prodeje zahájila semináře pro seniory, jak se bránit šmejdům.