Čím byl významný rok 2019 pro AOP v Čechách a ZPP na Slovensku a co nás čeká v roce 2020?

3.2.2020

Čím byl významný rok 2019 pro AOP v Čechách a ZPP na Slovensku a co nás čeká v roce 2020?

V posledních letech dochází v odvětví přímého prodeje k významným změnám nejen z hlediska rychlého
vývoje moderních technologií, ale i zásadním změnám EU legislativy (zejména v oblasti spotřebitelského zákona / podomní prodej, hromadné žaloby, jednotný digitální trh a další) s dopadem na lokální trh, ale rovněž změnám v chování a požadavcích zákazníků – to vše ovlivňuje i činnost našich asociací v Čechách i na Slovensku.

Jasná pravidla pro přímý prodej, jejich kontrola a dodržování a s tím související ochrana spotřebitele proti nekalým praktikám jsou pro asociaci jednou ze stálých priorit. S našimi členy jsme se v loňském roce zaměřili mimo jiné na posílení interní i externí komunikace s cílem nadále poskytovat široké veřejnosti informace o přímém prodeji a o garanci etického chování a podnikání včetně dodržování platné legislativy, se kterým je členství společností v asociacích spojené.

Spolupráce s evropskou asociací přímého prodeje Seldia a celosvětovou federací WFDSA, výměna zkušeností, vzdělávání a další společné aktivity patří i pro rok 2020 k neodmyslitelné a důležité součásti naší činnosti pro to, aby i v budoucnu byl přímý prodej rostoucím moderním prodejním kanálem nejen v našich dvou zemích.

Co se týče priorit pro další období, budeme i dále podporovat své členy, hájit jejich zájmy včetně ochrany spotřebitele, abychom rozvíjeli nabídku kvalitních výrobků a přispívali k rozvoji našich ekonomik.

Asociace osobního prodeje & Združenie priameho predaja

Asociace osobního prodeje 2020 > Aktuality & Tisk > Aktuality > Čím byl významný rok 2019 pro AOP v Čechách a ZPP na Slovensku a co nás čeká v roce 2020?