Zprávy, aktuality, oznámení

1.png

27.10.2005 Vstup nových členů do AOP výhodněji

Členská schůze AOP odsouhlasila dne 26.10.2005 úpravy stanov, které zrychlují a zvýhodňují vstup nových zájemců z řad firem, které se zabývají přímým - osobním prodejem do Asociace. Jako profesní sdružení poskytuje svým členům zejména ochranu jejich zájmů a podílí se na vytváření příznivého podnikatelského prostředí pro přímý-osobní prodej v České republice. více

21.10.2005 Tisková zpráva z kongresu WFDSA (Světová asociace přímého prodeje).

Celosvětový dynamický růst přímého prodeje. Mikhail Gorbačov jedním z hlavních řečníků. více

29.5.2005 Nová členka představenstva

Na členské schůzi konané dne 5. května 2005 byla zvolena do představenstva asociace osobního prodeje paní Jana Horáková z členské společnosti Tupperware. více

18.5.2005 Tisková konference AOP

Dne 17. května proběhla v Praze, hotelu Marriott tisková konference AOP za účasti pozvaných hostů ze státních orgánů, odborné veřejnosti a zástupců médií. více

19.4.2005 WS international

Společnost WS International požádala dopisem ze dne 18 dubna 2005 o ukončení člena čekatele na členství v asociaci osobního prodeje. více

Stránkování

 

AOP zpravodaj

Asociace osobního prodeje nyní nabízí zasílání zpravodaje. Neváhejte a přihlaste se k odběru zde.

AMSP zpravodaj

Přímý prodej nabízí vysoce kvalitní výrobky za výhodných obchodních podmínek. Poskytuje příležitost pro rozvoj drobného podnikání a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Specifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje stanovení jasných pravidel, jejich dodržování a hájení zájmu subjektů v něm působících.  S tím souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodování na trhu. Za těmito účely vznikla a působí Asociace osobního prodeje.


Asociace osobního prodeje zahájila semináře pro seniory, jak se bránit šmejdům.