Zprávy, aktuality, oznámení

1.png

11.11.2005 Vzdělávání distributorů firmy Amway Česká republika na VŠE Praha

Firma Amway Česká republika udržuje dlouhodobé pracovní vztahy s Vysokou školou ekonomickou v Praze, fakultou mezinárodních vztahů. Ty spočívají ve sponzorské podpoře fakulty, vysílání jejích studentů na stáže do mateřského podniku v USA, přednáškové činnosti vedoucích pracovníků na katedře obchodního podnikání, zřízení knihovny přímého prodeje na VŠE a dalších činnostech. více

27.10.2005 Vstup nových členů do AOP výhodněji

Členská schůze AOP odsouhlasila dne 26.10.2005 úpravy stanov, které zrychlují a zvýhodňují vstup nových zájemců z řad firem, které se zabývají přímým - osobním prodejem do Asociace. Jako profesní sdružení poskytuje svým členům zejména ochranu jejich zájmů a podílí se na vytváření příznivého podnikatelského prostředí pro přímý-osobní prodej v České republice. více

21.10.2005 Tisková zpráva z kongresu WFDSA (Světová asociace přímého prodeje).

Celosvětový dynamický růst přímého prodeje. Mikhail Gorbačov jedním z hlavních řečníků. více

29.5.2005 Nová členka představenstva

Na členské schůzi konané dne 5. května 2005 byla zvolena do představenstva asociace osobního prodeje paní Jana Horáková z členské společnosti Tupperware. více

18.5.2005 Tisková konference AOP

Dne 17. května proběhla v Praze, hotelu Marriott tisková konference AOP za účasti pozvaných hostů ze státních orgánů, odborné veřejnosti a zástupců médií. více

Stránkování

 

AOP zpravodaj

Asociace osobního prodeje nyní nabízí zasílání zpravodaje. Neváhejte a přihlaste se k odběru zde.

AMSP zpravodaj

Přímý prodej nabízí vysoce kvalitní výrobky za výhodných obchodních podmínek. Poskytuje příležitost pro rozvoj drobného podnikání a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Specifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje stanovení jasných pravidel, jejich dodržování a hájení zájmu subjektů v něm působících.  S tím souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodování na trhu. Za těmito účely vznikla a působí Asociace osobního prodeje.


Asociace osobního prodeje zahájila semináře pro seniory, jak se bránit šmejdům.