Zprávy, aktuality, oznámení

1.png

19.6.2008 Vzdělávání o přímém prodeji

Je skutečností, že řada nedorozumění týkající se přímého prodeje, jeho podstaty, fungování firem, výhod pro spotřebitele, podnikatelské příležitosti, ochrany spotřebitelů atd. je způsobena neznalostí této problematiky jak u odborné, tak i laické veřejnosti. Domníváme se, že je třeba cílevědomě informovat veřejnost a zaměřit se i na vzdělávání a výuku studentů ekonomických oborů. více

2.5.2008 Denní monitoring 04/2008

Euro, 21.4.2008,  str. 10   více

2.5.2008 Spolupráce s Junior Achievement

Jedním z úkolů Asociace osobního prodeje je i informování nejširší veřejnosti o tom, co je přímý prodej a jak funguje. Slouží k tomu i přednášky konané v rámci vzdělávacích projektů organizace Junior Achievement. Tato organizace, jejímž velkým podporovatelem je p. Tomáš Baťa, poskytuje zejména středoškolským studentům možnost seznámit se s praktickými stránkami podnikání, a připravit je tak co nejlépe do skutečného profesního života.  více

2.5.2008 Prezentace socio-ekonomické studie o přímém prodeji.

V roce 2007 provedla agentura IPSOS – Mori na zadání FEDSA průzkum přímého prodeje v 7 evropských zemích vč. České republiky.  Jeho výsledkem je socio-ekonomická studie, její vyhodnocení a závěry. S těmito skutečnostmi seznámila AOP nejprve pracovníky významných institucí a poté i novináře během prezentace konané dne 15. 4. 08 Praze.  Kromě studie byly přítomným předloženy i výsledky oboru přímého prodeje v ČR za rok 2007, který znamenal pro firmy sdružené v AOP zatím největší obrat v historii.   více

2.7.2007 Evropská federace asociací přímého prodeje - nový výkonný výbor

V dubnu 2007 proběhly volby nového vedení (výkonného výboru) Evropské federace asociací přímého prodeje FEDSA. více

Stránkování

 

AOP zpravodaj

Asociace osobního prodeje nyní nabízí zasílání zpravodaje. Neváhejte a přihlaste se k odběru zde.

AMSP zpravodaj

Přímý prodej nabízí vysoce kvalitní výrobky za výhodných obchodních podmínek. Poskytuje příležitost pro rozvoj drobného podnikání a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Specifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje stanovení jasných pravidel, jejich dodržování a hájení zájmu subjektů v něm působících.  S tím souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodování na trhu. Za těmito účely vznikla a působí Asociace osobního prodeje.


Asociace osobního prodeje zahájila semináře pro seniory, jak se bránit šmejdům.