Zprávy, aktuality, oznámení

1.png

9.12.2008 40 let FEDSA

V závěru roku 2008 oslavila Evropská federace přímého prodeje FEDSA 40 let své existence. FEDSA reprezentuje přímý prodej vůči evropským politickým a ekonomickým orgánům a hájí zájmy tohoto odvětví, jednotlivých členských asociací, firem a jejich spolupracujících distributorů. Věnuje se také osvětě, která je v oboru přímého prodeje velmi potřebná a přispívá tak nejen k lepší informovanosti veřejnosti, ale také k učinné ochraně spotřebitelů a  vyvážených zájmů  firem a distributorů. více

22.10.2008 XIII. Světový kongres WFDSA Pamětní diplom za 15 let členství AOP ve WFDSA

V Singapuru se uskutečnil XIII. Kongres Světové fedarace přímého prodeje (WFDSA) pod heslem „Empowering the World“  (posilujeme svět). Přímý prodej je tak  v té nejobecnější rovině chápán nejen jako specifický způsob prodeje kvalitního spotřebního zboží, ale také jako mimořádná podnikatelská příležitost vhodná pro nejširší vrstvy obyvatel celého světa. Jako podnikání bez velkých vstupních investic, bez rizik, s podporou spolupracujících firem. Přímý prodej je chápán též jako mimořádná příležitost pro ekonomické a společenské uplatnění žen, zejména v rozvojovém světě. více

3.9.2008 Firma Amway spolupracuje s Vysokou školou ekonomickou v Praze

V první polovině roku 2008 se uskutečnil již čtvrtý běh specializovaného akreditovaného semináře „Obchodní podnikání“ pro distributory firmy Amway. více

23.7.2008 Denní monitoring 21/07/2008

Marketing & Media, 21.7.2008, str. 16 více

19.6.2008 Výsledky přímého prodeje v Evropě za rok 2007

Evropská federace asociací přímého prodeje FEDSA zveřejnila prodejní výsledky evropských zemí za rok 2007. více

Stránkování

 

AOP zpravodaj

Asociace osobního prodeje nyní nabízí zasílání zpravodaje. Neváhejte a přihlaste se k odběru zde.

AMSP zpravodaj

Přímý prodej nabízí vysoce kvalitní výrobky za výhodných obchodních podmínek. Poskytuje příležitost pro rozvoj drobného podnikání a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Specifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje stanovení jasných pravidel, jejich dodržování a hájení zájmu subjektů v něm působících.  S tím souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodování na trhu. Za těmito účely vznikla a působí Asociace osobního prodeje.


Asociace osobního prodeje zahájila semináře pro seniory, jak se bránit šmejdům.