Zprávy, aktuality, oznámení

1.png

5.1.2010 Nový člen Asociace osobního prodeje

AOP přijala jako člena čekatele mezinárodní společnost dietplus®. Firma byla v České republice založena v roce 2005 a předmětem její činnosti je vývoj a následný prodej produktů určených k redukci tělesné hmotnosti. více

13.7.2009 Článek o multilevel marketingu otištěný v časopise Kapitál v čísle červenec/srpen 2009

13.7.2009 Výsledky přímého prodeje v Evropě za rok 2008

 

11.6.2009 Článek otištěný v Hospodářských novinách dne 8.6.2009

22.5.2009 Článek otištěný v květnovém vydání časopisu DirectSellingNews

Stránkování

 

AOP zpravodaj

Asociace osobního prodeje nyní nabízí zasílání zpravodaje. Neváhejte a přihlaste se k odběru zde.

AMSP zpravodaj

Přímý prodej nabízí vysoce kvalitní výrobky za výhodných obchodních podmínek. Poskytuje příležitost pro rozvoj drobného podnikání a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Specifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje stanovení jasných pravidel, jejich dodržování a hájení zájmu subjektů v něm působících.  S tím souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodování na trhu. Za těmito účely vznikla a působí Asociace osobního prodeje.


Asociace osobního prodeje zahájila semináře pro seniory, jak se bránit šmejdům.