Zprávy, aktuality, oznámení

1.png

20.9.2010 Asociace osobního prodeje s PR klinikou

Sdružení předních značek osobního prodeje na českém trhu se rozhodlo podpořit informovanost o svých aktivitách a od září zahájilo spolupráci s agenturou PR klinika. více

13.5.2010 Statistická čísla v letech 2007, 2008, 2009

Přinášíme srovnání obratů členských společností v letech 2007-2009. více

15.2.2010 Informace z Evropské federace asociací přímého prodeje (FEDSA) v Bruselu

Valná hromada FEDSA přijala na své schůzi dne 16.12.09 nové stanovy organizace, které přispějí k její větší akceschopnosti a zefektivnění činnosti. Umožní také rozsáhlejší  reprezentace přímého prodeje vůči evropským institucím. více

22.1.2010 Beseda o přímém prodeji odvysílaná v Českém rozhlasu dne 21.1.2010

Dne 21.1.2010 se v pravidelném pořadu Českého rozhlasu „Káva o čtvrté“ uskutečnila beseda o přímém prodeji. Této besedy se zúčastnili školitel a propagátor přímého prodeje pan J. Švestka, zástupce ČOI a předseda AOP. více

19.1.2010 Nové znění Etického kodexu Asociace osobního prodeje

S ohledem na dynamicky se rozvíjející sektor přímého prodeje ve světě a na rostoucí význam ochrany spotřebitelů doporučila Světová asociace přímého prodeje (WFDSA) svým členům, aby aktualizovali  znění svých Kodexů chování v přímém prodeji (Etických kodexů) tak, jak je WFDSA koncipovala a přijala. více

Stránkování

 

AOP zpravodaj

Asociace osobního prodeje nyní nabízí zasílání zpravodaje. Neváhejte a přihlaste se k odběru zde.

AMSP zpravodaj

Přímý prodej nabízí vysoce kvalitní výrobky za výhodných obchodních podmínek. Poskytuje příležitost pro rozvoj drobného podnikání a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Specifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje stanovení jasných pravidel, jejich dodržování a hájení zájmu subjektů v něm působících.  S tím souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodování na trhu. Za těmito účely vznikla a působí Asociace osobního prodeje.


Asociace osobního prodeje zahájila semináře pro seniory, jak se bránit šmejdům.