Adaptační zákon k GDPR je účinný

9.6.2020

Adaptační zákon k GDPR je účinný

Dne 24. dubna 2019 byl ve Sbírce listin uveřejněn zákon o zpracování osobních údajů č. 110/2019 a
zároveň nabyl účinnosti. Zákon navazuje na evropskou legislativu GDPR a ruší stávající zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Zároveň nabyl účinnosti zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.

Více na: https://www.uoou.cz

Asociace osobního prodeje 2020 > Aktuality & Tisk > Aktuality > Adaptační zákon k GDPR je účinný