Legislation

Legislation

Main legislation for direct selling:

Zákon o ochraně spotřebitele (634/1992 Sb.)
Živnostenský zákon (455/1991 Sb.)
Občanský zákoník (89/2012 Sb.)
Zákon o evidenci tržeb (113/2016 Sb.)
Zákon o daních z příjmu (586/1992 Sb.)
Zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.)
Zákon o zpracování osobních údajů (110/2019 Sb.)
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů (111/2019 Sb.)
Daňový řád (280/2009 Sb.)
Zákon o některých službách informační společnosti (484/2004 Sb.) 

The complete wording of these laws can be found at the portal:
 https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

AOP zpravodaj
Asociace osobního prodeje nyní nabízí zasílání zpravodaje. Neváhejte a přihlaste se k odběru zde.

AMSP zpravodaj

Přímý prodej nabízí vysoce kvalitní výrobky za výhodných obchodních podmínek. Poskytuje příležitost pro rozvoj drobného podnikání a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Specifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje stanovení jasných pravidel, jejich dodržování a hájení zájmu subjektů v něm působících.  S tím souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodování na trhu. Za těmito účely vznikla a působí Asociace osobního prodeje.


Asociace osobního prodeje zahájila semináře pro seniory, jak se bránit šmejdům.