Legislation

Main legislation for Direct Selling:

Zákon o ochraně spotřebitele (238/2020 Sb.)
Živnostenský zákon (455/1991 Sb.)
Občanský zákoník (89/2012 Sb.)
Zákon o evidenci tržeb (113/2016 Sb.)
Zákon o daních z příjmu (586/1992 Sb.)
Zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.)
Zákon o zpracování osobních údajů (110/2019 Sb.)
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů (111/2019 Sb.)
Daňový řád (280/2009 Sb.)
Zákon o některých službách informační společnosti (484/2004 Sb.) 

The complete wording of these laws can be found at the portal:
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/