What Direct selling means

iStock_000003485367XSmall.jpg

 

Direct selling means selling of consumer goods and services away from permanent retail units or stores. It is conducted by direct sellers, distributors, consultants at places and times suitable for both parties, in particular in customer’s homes, their places of work, clubs, etc. Being in “their own” environment, customers can study in detail without any rush an offer presented by a seller known to them and if a more permanent relation is established, be served at home.

AOP zpravodaj
Asociace osobního prodeje nyní nabízí zasílání zpravodaje. Neváhejte a přihlaste se k odběru zde.

AMSP zpravodaj

Přímý prodej nabízí vysoce kvalitní výrobky za výhodných obchodních podmínek. Poskytuje příležitost pro rozvoj drobného podnikání a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Specifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje stanovení jasných pravidel, jejich dodržování a hájení zájmu subjektů v něm působících.  S tím souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodování na trhu. Za těmito účely vznikla a působí Asociace osobního prodeje.


Asociace osobního prodeje zahájila semináře pro seniory, jak se bránit šmejdům.