Co znamená pojem přímý prodej?

iStock_000003485367XSmall.jpg

 

římý prodej je prodej spotřebního zboží a služeb mimo stálé maloobchodní jednotky – obchody. Uskutečňují ho přímí prodejci, distributoři, poradci v místě a čase příhodném pro obě strany, zejména v domácnostech, na pracovištích v klubech apod. Zákazník tak má možnost se ve „svém“ prostředí a v klidu podrobně seznámit s nabídkou od jemu osobně známého prodejce, a pokud vznikne trvalejší vztah, být obsluhován až do domu.

Výhody přímého prodeje

Výhody přímého prodeje můžeme nalézt jak na straně zákazníka, tak na straně prodávajícího.

Výhody přímého prodeje pro prodejce:

možnost vlastního podnikání s malou vstupní investicí 

možnost provozovat činnost jako vedlejší pracovní činnost

podpora podnikání žen (téměř 90% přímých prodejců v ČR jsou ženy)

časová flexibilita – možnost přizpůsobení časového harmonogramu podle vlastních možností

odborná vzdělávání a školení nabízená ze strany členské firmy na profesionální úrovni

široká škála vysoce kvalitních produktů

sociální kontakt a osobní uznání

odměna závislá na vlastním výkonu

Výhody přímého prodeje pro zákazníky:

osobní kontakt se známou osobou, přímým prodejcem

poradenství a servis – příležitost vyzkoušet a otestovat výrobky v přátelském prostředí, získání potřebných informací a doporučení 

získávání aktuálních informací o nabídce a novinkách

dodání výrobku do domácnosti či dohodnutého místa

poskytnutí záručních podmínek a možnost zboží vrátit bez finančních ztrát

vysoká úroveň standardů ochrany spotřebitele a dodržování povinností vycházejících z Etického kodexu a stanov AOP

Nekalé obchodní praktiky

Jak se přímý prodej liší od nepoctivých obchodních praktik? 

V přímém prodeji používají firmy většinou dvě metody nabídky a prodeje. Jednak je to prodej jednotlivci, jednak prodej skupině osob. V tomto případě zákazník nebo prodejce funguje jako hostitel a pozve své známé - potenciální odběratele na ukázku, předvedení a vyzkoušení nabízeného zboží.

Přímý prodej je možno též klasifikovat podle toho, z kolika úrovní je složena struktura prodávajících. Buď se jedná o strukturu jednovrstevnou anebo má podobu takzvaného vícevrstevného, síťového marketingu (anglicky multilevel marketing, zkratka MLM).

Mnohovrstevný marketing lze definovat takto: přímý prodej výrobků a služeb prováděný osobně přímo spotřebitelům v jejich domácnostech nebo v místě mimo stálou provozovnu prostřednictvím nezávislých distributorů nebo prodejců, kteří mohou získávat svoji odměnu jednak za vlastní prodejní obrat, jednak v závislosti na prodejním obratu těch, které k tomuto podnikání oni nebo jiné osoby přivedli.

Tento způsob prodeje bývá někdy zcela nesprávně chápán jako tzv. pyramidový systém, pyramidové hry. Ty jsou známy i jako tzv. letadlo nebo sněhová koule.

Tyto hry jsou v mnoha zemích včetně České republiky zákonem zakázány. Pyramidové hry jsou nezákonné proto, že velké množství lidí na spodku pyramidy platí peníze malému počtu lidí na vrcholu.

Vždy, když jedna úroveň chce postoupit k vrcholu, musí najít dvakrát tak velkou skupinu pod sebou. Znamená to, že zajištění slibovaného příjmu pro každého by vyžadovalo najít nekonečný počet účastníků.

Pro odlišení pyramidy je rozhodující zejména to, zda firma prodává zboží nebo vyžaduje pouze finanční vklad. V seriózní firmě, která působí formou mnohovrstevného marketingu, se prodává kvalitní zboží za konkurenceschopné ceny konečným spotřebitelům na kontrolovatelném trhu.

Pyramida profituje např. z toho, že nakupují pouze noví příchozí a o další prodej není zájem. Důležité je i to, zda firma zpětně odkoupí neprodané zboží.

Seriózní společnost tak běžně učiní a navíc si nestanovuje žádné povinné odběry výrobků. V úvahu je třeba brát i vstupní náklady.

Firmy, které požadují vysoké peněžní vklady při zahájení činností zájemce, jsou podezřelé.

V případě pochybností je třeba kontaktovat přímo ústředí té které společnosti a žádat přesné vysvětlení a seznámení s prodejním plánem a metodou nebo konzultovat s AOP a jejím nezávislým právním zástupcem.

Statistiky

Shrnutí výsledků přímého prodeje Světové federace přímého prodeje WFDSA za rok 2015:

V roce 2015 se globální tržby přímého prodeje meziročně navýšily o 7,7 % a to z 170,6 miliard dolarů v roce 2014 na 183,7 miliard dolarů v roce 2015.

Globální nárůst tržeb byl zaznamenán ve všech regionech. 80 % zemí po celém světě vykázalo zvýšení prodejů.

Ve světě se přímým prodejem zabývá 103 milionů přímých prodejců, což znamená roční nárůst o 4,4%.

80 % celosvětového prodeje vytvořily Top 10 přímé prodejní trhy: Spojené státy, Čína, Korea, Německo, Japonsko, Brazílie, Mexiko, Francie, Malajsie, Velká Británie.

V Evropě činil obrat přímého prodeje 35,4 miliard dolarůnárůst o 5,7 % a přímým prodejem se zde za rok 2015 zabývalo 14,5 milionů přímých prodejců.

V České republice dosáhl obrat společností přímého prodeje v roce 2015 celkem 235 mil. EUR (261 mil. USD) a přímému prodeji se věnovalo více než 276 tisíc lidí.

Nejvíce prodaného zboží v České republice zaznamenal přímý prodej dle kategorií v oblasti kosmetiky (45%), spotřebního zboží / výrobky osobní péče apod. (20%) a doplňků stravy / wellness (17%).

statistiky ČR 

 (.pptx)

evropské statistiky 

 (.pptx) 

globální statistiky

 (.pptx) 

Asociace osobního prodeje > Přímý prodej

AOP zpravodaj
Asociace osobního prodeje nyní nabízí zasílání zpravodaje. Neváhejte a přihlašte se k odběru .

Přímý prodej nabízí vysoce kvalitní výrobky za výhodných obchodních podmínek. Poskytuje příležitost pro rozvoj drobného podnikání a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Specifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje stanovení jasných pravidel, jejich dodržování a hájení zájmu subjektů v něm působících.  S tím souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodování na trhu. Za těmito účely vznikla a působí Asociace osobního prodeje.


Asociace osobního prodeje zahájila semináře pro seniory, jak se bránit šmejdům.