Zúčastnili jsme se setkání u "kulatého stolu" NONFOOD pořádaného SOCR ČR

20.6.2019

Zúčastnili jsme se setkání u "kulatého stolu" NONFOOD pořádaného  SOCR ČR

Asociace osobního prodeje včetně zástupců členských společností se zúčastnila dne 5. 6. 2019
„kulatého stolu“, který uspořádal Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR.

Účastníky přivítal a vlastní jednání uvedl Ing. Pavel Mikoška, CSc., viceprezident pro obchod SOCR ČR.

K hlavním tématům patřila například nová politika pro spotřebitele - novinky v legislativě EU a ČR,
které prezentovala JUDr. Věra Knoblochová, PhD, vedoucí oddělení spotřebitelské legislativy
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, dále prezentace zaměřená na problematiku E-shopů a jejich
kontroly prokazující opakující se nedostatky – tuto oblast včetně výsledků kontrol hraček představil
Mg. Vlastimil Turza, vedoucí právního oddělení České obchodní inspekce. Závěrečná prezentace byla
věnována novinkám v biocidech, kterou přednesla Ing. Hana Krejsová, samostatný poradce pro
chemickou legislativu.

Asociace osobního prodeje velice oceňuje možnost účasti na podobných aktivitách, které přinášejí
zejména informace o aktuálních novinkách v oblasti pravidel na ochranu spotřebitele v rámci nové
politiky pro spotřebitele včetně možnosti se aktivně zapojit do diskuze a vznést doplňující dotazy
k uvedené problematice.

Asociace osobního prodeje > Aktuality > Zúčastnili jsme se setkání u "kulatého stolu" NONFOOD pořádaného SOCR ČR

AOP zpravodaj

Asociace osobního prodeje nyní nabízí zasílání zpravodaje. Neváhejte a přihlaste se k odběru zde.

AMSP zpravodaj

Přímý prodej nabízí vysoce kvalitní výrobky za výhodných obchodních podmínek. Poskytuje příležitost pro rozvoj drobného podnikání a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Specifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje stanovení jasných pravidel, jejich dodržování a hájení zájmu subjektů v něm působících.  S tím souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodování na trhu. Za těmito účely vznikla a působí Asociace osobního prodeje.


Asociace osobního prodeje zahájila semináře pro seniory, jak se bránit šmejdům.