WFDSA uspořádala 15. celosvětový kongres přímého prodeje pod názvem „Own the Future“ počátkem října v Paříži

6.11.2017

logowds.jpg

Světový kongres pořádaný WFDSA v Paříži ve dnech 2. – 3. října přinesl účastníkům úžasnou kombinaci nejnovějších informací a iniciativ z oblasti přímého prodeje a zároveň poskytl užitečné semináře s možností výměny zkušeností a názorů s profesionály a odborníky z celého světa. K zásadním tématům patřily novinky ze světa technologií a jeho vlivu na přímý prodej, digitální transformace, sdílené ekonomiky, vývoje spotřeby a distribuce, sociálních médií včetně nových trendů spojených s generací Y.

aop.jpg

Mezi hlavní řečníky této události patřily významné osobnosti jako Doug DeVos – dosavadní předseda WFDSA a prezident společnosti Amway, který zároveň vedl diskusi na téma „own the future“ se špičkovými lídry v oboru; Magnus Brönnström – nově zvolený předseda WFDSA, CEO a prezident Oriflame; Bertrand Piccard – iniciátor a předseda Solar Impulse; Philippe Jacquelinet - předseda Captain Tortue a předseda Světového kongresu, Pascal Lamy - bývalý předseda Světové obchodní organizace (WTO), Tamuna Gabilaia – ředitelka WFDSA a mnozí další. Událost moderovala známá novinářka BBC Emma Crosby.

Součástí 15. celosvětového kongresu přímého prodeje pořádaného WFDSA bylo i udělení řady ocenění za služby, projekty, významné iniciativy a inovativní přístupy.

Akce se zúčastnilo na 500 delegátů z více než 50 zemí z celého světa včetně dalších významných osobností z oblasti přímého prodeje, vládních činitelů, zástupců sdělovacích prostředků a podobně. Za Českou a Slovenskou republiku se kongresu zúčastnily Lucie Záleská a Lenka Mrázová.

„15. světový kongres je nezapomenutelnou událostí pro všechny zúčastněné, naše společnosti a pro celý sektor přímého prodeje. Zaměřil se na příležitosti a výzvy do budoucna a umožnil účastníkům výměnu názorů a osvědčených postupů nejen na nové technologie a změny spotřebitelského chování mladé generace, ale také například na potřebu získávat nové manažerské dovednosti, které ovlivňují vývoj odvětví, jak jasně zaznělo v inspirativní přednášce Bertranda Piccarda,“ uvádí Lucie Záleská, předsedkyně Združenia priameho predaja na Slovensku a členka představenstva Asociace přímého prodeje v Čechách.

Více na: www.wfdsa.org

Asociace osobního prodeje > Aktuality > WFDSA uspořádala 15. celosvětový kongres přímého prodeje pod názvem „Own the Future“ počátkem října v Paříži

AOP zpravodaj

Asociace osobního prodeje nyní nabízí zasílání zpravodaje. Neváhejte a přihlaste se k odběru zde.

AMSP zpravodaj

Přímý prodej nabízí vysoce kvalitní výrobky za výhodných obchodních podmínek. Poskytuje příležitost pro rozvoj drobného podnikání a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Specifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje stanovení jasných pravidel, jejich dodržování a hájení zájmu subjektů v něm působících.  S tím souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodování na trhu. Za těmito účely vznikla a působí Asociace osobního prodeje.


Asociace osobního prodeje zahájila semináře pro seniory, jak se bránit šmejdům.