Vznik a historie

V roce 1993 došlo k založení Českého sdružení přímého prodeje (ČNSPP) významnými společnostmi přímého prodeje, mezi něž patřily i společnosti Oriflame a Vorwerk. Postupně se připojovaly další firmy.

Krátce po svém vzniku se sdružení stalo členem Evropské federace přímého prodeje (FEDSA) v Bruselu a světové federace (WFDSA) ve Washingtonu v USA. Vstup do těchto organizací posílil vliv a význam sdružení, umožnil lepší přístup k informacím a výrazně zvýšil prestiž přímého prodeje.

Záměr vyzdvihnout filosofii přímého prodeje, který je postaven především na osobním vztahu mezi prodávajícím a jeho zákazníkem, vyústil v současný název Asociace osobního prodeje (AOP) na přelomu let 2013 / 2014.

Profesionalizaci sdružení i dynamičnost celého odvětví zdůrazňuje i proměna, kterou prošla vizuální identita Asociace osobního prodeje. Z tohoto hlediska pozadu nezůstalo ani evropské sdružení, které pod novou značkou SELDIA ukrývá slova „sell directly“. Ani v jednom z případů se nejedná o pouhou kosmetickou úpravu, ale především o úsilí směřující ke zkvalitnění a rozšíření činností.

Asociace osobního prodeje > AOP > Vznik a historie
Loading...

Asociace osobního prodeje

Loading...

Asociace osobního prodeje

AOP zpravodaj

Asociace osobního prodeje nyní nabízí zasílání zpravodaje. Neváhejte a přihlaste se k odběru zde.

AMSP zpravodaj

Přímý prodej nabízí vysoce kvalitní výrobky za výhodných obchodních podmínek. Poskytuje příležitost pro rozvoj drobného podnikání a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Specifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje stanovení jasných pravidel, jejich dodržování a hájení zájmu subjektů v něm působících.  S tím souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodování na trhu. Za těmito účely vznikla a působí Asociace osobního prodeje.


Asociace osobního prodeje zahájila semináře pro seniory, jak se bránit šmejdům.