Výhody přímého prodeje

Výhody přímého prodeje můžeme nalézt jak na straně zákazníka, tak na straně prodávajícího.

 

Výhody přímého prodeje pro prodejce:

 • možnost vlastního podnikání s malou vstupní investicí 
 • možnost provozovat činnost jako vedlejší pracovní činnost
 • podpora podnikání žen (téměř 90% přímých prodejců v ČR jsou ženy)
 • časová flexibilita – přizpůsobení časového harmonogramu podle vlastních možností
 • odborná vzdělávání a školení nabízená ze strany členské firmy na profesionální úrovni
 • široká škála vysoce kvalitních produktů
 • sociální kontakt a osobní uznání
 • odměna závislá na vlastním výkonu

 

Výhody přímého prodeje pro zákazníky:

 • osobní kontakt se známou osobou, přímým prodejcem
 • poradenství a servis – příležitost vyzkoušet a otestovat výrobky v přátelském prostředí, získání potřebných informací a doporučení 
 • získávání aktuálních informací o nabídce a novinkách
 • dodání výrobku do domácnosti či dohodnutého místa
 • poskytnutí záručních podmínek a možnost zboží vrátit bez finančních ztrát
 • vysoká úroveň standardů ochrany spotřebitele a dodržování povinností vycházejících z Etického kodexu a stanov AOP
Asociace osobního prodeje > Přímý prodej > Výhody přímého prodeje
Loading...

Co znamená pojem přímý prodej?

Loading...

Co znamená pojem přímý prodej?

AOP zpravodaj

Asociace osobního prodeje nyní nabízí zasílání zpravodaje. Neváhejte a přihlaste se k odběru zde.

AMSP zpravodaj

Přímý prodej nabízí vysoce kvalitní výrobky za výhodných obchodních podmínek. Poskytuje příležitost pro rozvoj drobného podnikání a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Specifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje stanovení jasných pravidel, jejich dodržování a hájení zájmu subjektů v něm působících.  S tím souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodování na trhu. Za těmito účely vznikla a působí Asociace osobního prodeje.


Asociace osobního prodeje zahájila semináře pro seniory, jak se bránit šmejdům.