Vstup nových členů do AOP výhodněji

27.10.2005

Členská schůze AOP odsouhlasila dne 26.10.2005 úpravy stanov, které zrychlují a zvýhodňují vstup nových zájemců z řad firem, které se zabývají přímým - osobním prodejem do Asociace. Jako profesní sdružení poskytuje svým členům zejména ochranu jejich zájmů a podílí se na vytváření příznivého podnikatelského prostředí pro přímý-osobní prodej v České republice.

Asociace nyní umožňuje vstupu pro větší množství firem bez nutnosti vlastnění ochranné známky nebo výhradního zastoupení pro prodávané výrobky, dále poskytuje znatelné snížení členských příspěvků v prvním roce členství.

Asociace osobního prodeje > Aktuality > Vstup nových členů do AOP výhodněji

AOP zpravodaj

Asociace osobního prodeje nyní nabízí zasílání zpravodaje. Neváhejte a přihlaste se k odběru zde.

AMSP zpravodaj

Přímý prodej nabízí vysoce kvalitní výrobky za výhodných obchodních podmínek. Poskytuje příležitost pro rozvoj drobného podnikání a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Specifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje stanovení jasných pravidel, jejich dodržování a hájení zájmu subjektů v něm působících.  S tím souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodování na trhu. Za těmito účely vznikla a působí Asociace osobního prodeje.


Asociace osobního prodeje zahájila semináře pro seniory, jak se bránit šmejdům.