V letošním roce slaví Asociace osobního prodeje 25. výročí založení

27.11.2018

V letošním roce slaví Asociace osobního prodeje 25. výročí založení

V letošním roce slaví Asociace osobního prodeje 25. výročí založení

Asociace osobního prodeje byla založena v roce 1993 (v té době pod názvem České národní sdružení

přímého prodeje / ČNSPP) a je hlavním představitelem přímého prodeje v České republice.

Po 25 let úspěšně hájily ČNSPP, nyní Asociace osobního prodeje společné zájmy členských společností

a jejich nezávislých prodejců, podílely se na tvorbě legislativy, čistoty a korektnosti podnikatelského

prostředí a hájily zájmy svých zákazníků a spotřebitelů proti nekalým praktikám.

Koncem roku 2013 se České národní sdružení přímého prodeje přejmenovalo na Asociaci osobního

prodeje, aby tak byl více zdůrazněn nejvýznamnější rys tohoto podnikání, tj. osobní zapojení

nezávislých prodejců.

V současné době zastřešuje Asociace osobního prodeje 10 významných a renomovaných společností

přímého prodeje, kterými jsou: Amway, Herbalife, Just, Nu Skin, Mary Kay, Oriflame, PartyLite,

Vorwerk, Zaren – Ecoclean, Zaren – Noemus.

Asociace osobního prodeje je aktivním členem Evropské asociace přímého prodeje Seldia, světové

federace přímého prodeje WFDSA, Asociace malých a středních podniků a živnostníků a Svazu

obchodu a cestovního ruchu ČR.

Hlavním úspěchem AOP a jejích členských společností je skutečnost, že se přímý prodej stal integrální

součástí českého maloobchodu, je vnímám jako rovnocenný partner ostatních formátů maloobchodu

a poskytuje mimořádnou podnikatelskou příležitost zájemcům ze všech vrstev a skupin společnosti.

Rovněž úspěšně poskytuje vysoce kvalitní výrobky a nadstandardní služby svým zákazníkům.

Je zásluhou našich členských společností, že Asociace osobního prodeje vznikla a již 25 let působí na

poli informovanosti, vzdělávání odborné i laické veřejnosti a v oblasti propagace přímého prodeje.

Velice si vážíme vzájemné spolupráce a podpory všech členů a rovněž spolupráce s dalšími

asociacemi a institucemi, které nám napomáhají poskytovat osvětu a správné pochopení obchodního

modelu přímého prodeje a jeho fungování.

Asociace osobního prodeje > Aktuality > V letošním roce slaví Asociace osobního prodeje 25. výročí založení

AOP zpravodaj

Asociace osobního prodeje nyní nabízí zasílání zpravodaje. Neváhejte a přihlaste se k odběru zde.

AMSP zpravodaj

Přímý prodej nabízí vysoce kvalitní výrobky za výhodných obchodních podmínek. Poskytuje příležitost pro rozvoj drobného podnikání a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Specifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje stanovení jasných pravidel, jejich dodržování a hájení zájmu subjektů v něm působících.  S tím souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodování na trhu. Za těmito účely vznikla a působí Asociace osobního prodeje.


Asociace osobního prodeje zahájila semináře pro seniory, jak se bránit šmejdům.