Tisková zpráva z kongresu WFDSA (Světová asociace přímého prodeje).

21.10.2005

Celosvětový dynamický růst přímého prodeje. Mikhail Gorbačov jedním z hlavních řečníků.

 

XII. kongres Světové asociace přímého prodeje se konal 18.-21.10.05  v Londýně. Více než 600 delegátům z celého světa oslovil mimo jiné i  Michail Gorbačov, který poukázal na otevírání ruského trhu pro nové možnosti svobodného podnikání Nejen Rusko, ale celé lidstvo potřebuje demokracii, ekonomický růst a svobodu.  To vše jsou atributy přímého prodeje, který nabízí možnosti ekonomického a společenského uplatnění bez rozdílu věku, pohlaví, původu, vzdělání. Přímý prodej poskytuje nezanedbatelné výhody spotřebitelům i  přímým prodejcům / distributorům a v konečném důsledku národním ekonomikám neboť je zdrojem daňových příjmů a poskytovatelem pracovních příležitostí.

 

Celosvětově je v současné době (statistika 2004)   v oboru přímého / osobního prodeje aktivních 5,5 miliónů registrovaných prodejců a distributorů uskutečňující celkový obrat cca 99 miliard USD . V Evropě dosahuje obrat částky takřka 11 miliard USD. Odhadované daňové příjmy činí  až 12 miliard USD ve světě, v Evropě celkem asi 3 miliardy USD přichází do státních pokladen.

 

Přímý prodej má významnou dynamiku, jeho výkony rostou meziročně až o 7%

 

Světová asociace  WFDSA chce přispívat k tvorbě a udržování transparentního podnikatelského a právního prostředí, které umožní další růst přímého prodeje bez zbytečné regulace a omezování. Uplatňování přísných etických pravidel a samoregulace oboru je dalším cílem WFDSA, které vyústí ve větší ochranu spotřebitele a jeho důvěru v tento způsob prodeje. Jednou z nejvýznačnějších úloh asociace je vzdělávání a informovanost veřejnosti a rozvíjení pozitivních PR. 

 

Společnosti sdružené ve WFDSA celkem přispěli v roce 2004 na charitativní účely celkovou částkou 110 miliónů USD.

 

Zástupcem osobního prodeje v Česku je Asociace osobního prodeje  (AOP - www.osobniprodej.cz). AOP sdružuje v současné době 8 velkých společností osobního prodeje – Amway, Avon, Just, Lux, Mary Kay, Oriflame, Tupperware a Vorwerk. Celkem 195 000 registrovaných prodejců a distributorů uskutečnilo v roce 2004 celkový obrat ve výši 3,9 miliard Kč. Toto jedno z nejrychleji rostoucích odvětví poskytuje pracovní příležitosti pro všechny bez jakýchkoliv diskriminačních regulací a v současné době je jako jedna z hlavních možností dodatečného výdělku pro veškeré věkové kategorie, které by jinak musely čerpat ze státní podkladny.

 

AOP využívá  etický kodex jednání obchodních firem i jednotlivých prodejců tak, aby ochránil práva zákazníků.

Asociace osobního prodeje > Aktuality > Tisková zpráva z kongresu WFDSA (Světová asociace přímého prodeje).

AOP zpravodaj

Asociace osobního prodeje nyní nabízí zasílání zpravodaje. Neváhejte a přihlaste se k odběru zde.

AMSP zpravodaj

Přímý prodej nabízí vysoce kvalitní výrobky za výhodných obchodních podmínek. Poskytuje příležitost pro rozvoj drobného podnikání a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Specifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje stanovení jasných pravidel, jejich dodržování a hájení zájmu subjektů v něm působících.  S tím souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodování na trhu. Za těmito účely vznikla a působí Asociace osobního prodeje.


Asociace osobního prodeje zahájila semináře pro seniory, jak se bránit šmejdům.